fbpx Biogram dr Barbara Forysiewicz | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Biogram dr Barbara Forysiewicz

Biogram dr Barbara Forysiewicz

Forysiewicz Barbara dr, Katedra Kulturoznawstwa (adiunkt)

Studia: Filologia polska, spec. kulturoznawcza UG – praca magisterska „Aktor w teatrze piosenki. O twórczości estradowej Michała Bajora” (seminarium prof. dr. hab. Michała Błażejewskiego) - UG (2004); praca doktorska „Muzyka w życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza” (promotor prof. dr hab. Michał Błażejewski) - UG (2009).

Praca: Katedra Kulturoznawstwa UG – asystent (od 2008), adiunkt (od 2009). 

Tematyka prowadzonych badań: performatyka, w szczególności performatyka religijna, wzajemne relacje literatury i muzyki, ikonografia prawosławna

Wypromowane prace licencjackie i magisterskie

Ważniejsze publikacje: 

1.      B. Walentynowicz, Muzyka jako sztuka czysta i jej zaprzeczenie, [w:] Wizje i Re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Uniwersitas, Kraków 2007. ISBN 97883-242-0619-3

2.      B. Walentynowicz, Ku zjednoczeniu w wierze. Słowianie Wschodu i Zachodu w ekumenicznych wystąpieniach Jana Pawła II w Polsce, [w:] Jan Paweł II. Apostoł Słowian wschodnich, red. A. Radziwiłł, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. ISBN

3.      B. Walentynowicz, Dwie sonaty Witkacego. O muzyce w dramacie „Sonata Belzebuba”, [w:] Kody kultury; Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław 2009.  ISBN 978-83-61101-15-4

4.      B. Walentynowicz, Kompozycje barw i dźwięków. Witkacy i zjawisko chromestezji, [w:] Kolor w kulturze, red. Z. Mocarska-Tyclowa, J. Bielskiej-Krawczyk, Toruń 2010. ISBN 978-83-231-2525-9

5.      B. Walentynowicz, Muzyka wyrażona w ciszy. O problemie kompozycji finałowej w „Sonacie Belzebuba” St. I. Witkiewicza, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, t. 2., Przestrzeń ciszy, red. J. Harbanowicz, A. Janiak, Wrocław 2011. ISBN 978-83-62302-38-3

6.      B. Forysiewicz, Symbol i metafora w polskiej performatyce religijnej,  [w:] Colloquia Litteraria Sedlcensia, t. X, Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, red. A. Borkowski, Siedlce 2011. ISSN 1897-1423, ISBN 978-83-932671-7-0   (publikacja punktowana 4p.)

7.      B. Forysiewicz, Duchowość i estetyka. Szkic o pięknie Domu Bożego, [w:] Rzeczpospolita domów, t. III Domy Boże, red. K. Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2012. ISBN 978-83-7467-203-0

8.      B. Forysiewicz (red.), Spotkania z Kulturą; Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Nowa Era, Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0792-6

9.      B. Forysiewicz, Witkacowskie inspiracje w słowno-muzycznym projekcie Tomasza Stańki, [w:] Literatura w kalejdoskopie sztuki; Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza, red. G. Darłak, I. Melson, I. Mida, Katowice 2013. ISBN 978-83-933403-6-1

10.   B. Forysiewicz, Katechizm (ojca) Anatolija, czyli człowiek wobec sacrum w filmie Pawła łungina „Wyspa”, [w:] Sacrum w kinie dekadę później; Szkice, eseje, rozprawy, red. S. J. Konefał, M. Zelent, K. Kornacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013. ISBN 978-83-7865-153-6

11.   B. Forysiewicz, Misterium Męki Pańskiej jako performans religijny, [w:] Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013. ISBN 978-83-64275-31-9

12.   B. Forysiewicz, Witkacy i muzyka; Twórca, dzieło, recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-166-6 (W 2015 roku publikacja została wyróżniona I nagrodą w konkursie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, w kategorii najlepszej książki przedstawiającej rezultaty pracy doktorskiej w roku akademickim 2013/ 2014).

13.   B. Forysiewicz, Ucieczka do nieba. O alienacji ikonopisa jako komponencie procesu tworzenia ikony, [w:] Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, red. M. Czapiga, K. Konarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015. ISBN 978-83-229-3487-6

Ważniejsze konferencje naukowe:

1.      Jan Paweł II Apostoł Słowian wschodnich, Koło Wschodnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, maj 2006, referat: Ku zjednoczeniu w wierze. Słowianie Wschodu i Zachodu w ekumenicznych wystąpieniach Jana Pawła II w Polsce. 

2.I Polski Kongres Estetyczny Wizje i re-wizje, Polskie Towarzystwo Estetyczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21-24 września 2006, referat: Muzyka jako sztuka czysta i jej zaprzeczenie

3.Język a socjum. Funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń 15-16 marca 2007, referat: Zrozumieć piosenkę. O znaczeniu języka w odbiorze piosenki poetyckiej

4.Przestrzeń ciszy. II interdyscyplinarna konferencja naukowa „Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu, Duszniki Zdrój 7-9 maja 2007, referat: Muzyka wyrażona w ciszy. O problemie kompozycji finałowej w „Sonacie Belzebuba” Stanisława Ignacego Witkiewicza

5.Miasto wielu kultur, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Bydgoszcz 28-29 listopada 2007, referat: Przez miasto do wnętrza człowieka. Obraz miasta w piosenkach Michała Bajora

6.Retoryka ciała/ cielesności we współczesnym polskim dyskursie publicznym, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo 7-8 grudnia 2007, referat: Zgubna pożądliwość artysty. O cielesności wg Witkacego

7.Neurotyczność w literaturze i literaturoznawstwie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2-3 kwietnia 2008, referat: Być artystą to za mało! O złożonej tożsamości Istvana – bohatera „Sonaty Belzebuba” Stanisława Ignacego Witkiewicza

8.Miejsce, które leczy. Antropologia uzdrowiska, Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Inowrocław 8-9 października 2008, referat: Zakopane przełomu XIX i XX wieku. Uzdrowisko dla ciała i ducha

9.Kolor w kulturze, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń 11 kwietnia 2009, referat: Kompozycje barw i dźwięków. Witkacy i zjawisko chromestezji

10.Kody kultury, Uniwersytet Wrocławski, Międzygórze 9-11 czerwca 2009, referat: Dwie sonaty Witkacego. O muzyce w dramacie „Sonata Belzebuba”

11.Symbol w paradygmatach kultury europejskiej od czasów antycznych do współczesności, Akademia Podlaska, Siedlce 27-28 września 2010, referat: Symbol i metafora w polskiej performatyce religijnej

12.   Rzeczpospolita domów. Dom Boży, Akademia Pomorska, Instytut Polonistyki, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 26-27 kwietnia 2010, referat: Duchowość i estetyka. Szkic o pięknie Domu Bożego

13.   Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Katowice 19-20 października 2011, referat: Witkacowskie inspiracje w słowno-muzycznym projekcie Tomasza Stańki.

14.Sacrum w kinie. Dekadę później, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa, Gdańsk 7-9 grudnia 2011, referat: Katechizm ojca Anatolija czyli człowiek wobec sacrum (Wyspa)

15.   Performatywne wymiary kultury, Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Humanistyczny, Kraków 12-13 maja 2011, referat: Performatyka religijna w polskiej kulturze chrześcijańskiej. Próba definicji.

16.   Estetyka sztuk performatywnych, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii, Kraków-Przegorzały 21-23 maja 2012, referat: Misterium Męki Pańskiej jako performance religijny.

17.   Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, Uniwersytet Wrocławski, Lądek Zdrój 2-3 czerwca 2014, referat: Ucieczka do nieba. O alienacji jako komponencie procesu twórczego malarza ikon.

18.   Witkacy 2014. Co jeszcze jest do odkrycia?, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 18-20 września 2014, referat: W obronie indywiduum; Witkacy a koncepcje Nowego Wychowania

Przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Szekspirowskie, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, p. 4.46.

e-mail: finbw@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Draganik
Treść wprowadzona przez: Helena Draganik
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 22:32
Data publikacji: czw., 07.04.2016 r., 2:16