Biogram dr hab. Marek Adamiec, prof. UG

Marek ADAMIEC, prof. nadzw. dr hab.

Studia: - filologia polska (seminarium prof. dr hab. Marii Janion) – UG (1979); dr (promotor - prof. dr hab. Alina Witkowska) – IBL PAN (1987); dr hab. – UG (2004).

Praca: od 1982 pracownik UG, od 1982 – w Instytucie Filologii Polskiej, od 2006 – w Katedrze Kulturoznawstwa.

Tematyka prowadzonych badań: historia kultury polskiej XIX i XX wieku, twórczość Cypriana Norwida i Zbigniewa Herberta, społeczna historia komunikacji, przemiany literatury związane z przemianami mediów.

Prace badawcze: przemiany literatury w perspektywie przemian mediów; e-papier i e-czytniki a tradycyjna literatura.

Ważniejsze publikacje i projektyKsiążki: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883, Wrocław 1991; Bez namaszczenia. Książki i literatura polska, Lublin 1995; "Cień wielkiej tajemnicy...". Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz..., Gdańsk 1995: "Pomnik trochę niezupełny". Rzecz o poezji, apokryfach i Zbigniewie Herbercie, Gdańsk 1996; Dzieło literackie w Sieci. Po mysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004. Wybór i posłowie w: Cyprian Norwid, Poezje, Wrocław 1998.
Artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in.: "Pamiętnik Literacki", "Studia Norwidiana", "Kultura" (Paryż), "Ex Libris", "Kresy. Kwartalnik Literacki", "Punkt", "Podpunkt", "Tytuł", "Twórczość", "Odra", "Przegląd Polityczny". Pełny wykaz ważniejszych publikacji: http://monika.univ.gda.pl/~fpoma/bibliog.html.

Realizuje projekt autorski: Literatura polska w Internecie, którego integralną część stanowi przygotowana w ramach współpracy z UNESCO Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej.

Przynależność do organizacji naukowych: Komisja Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdański; tel. kom.: 0 604 466 143;

e- mail: fpoma@univ.gda.pl

Witryna internetowa.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Kwiecień 2016 - 01:33; osoba wprowadzająca: Helena Draganik Ostatnia zmiana: niedziela, 17. Maj 2020 - 15:20; osoba wprowadzająca: Helena Draganik