Studium Humanitatis - sylwetka absolwenta | Wydział Filologiczny

Studium Humanitatis - sylwetka absolwenta

Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej

Sylwetka absolwenta

 

Kierunek ma charakter międzywydziałowy, jest realizowany przez Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny UG, przy współpracy z innymi także wydziałami.

Kierunek Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej  w możliwie najpełniejszy sposób wprowadza studenta w tradycje cywilizacji i kultury europejskiej, uwzględnia bowiem dwa podstawowe nurty, jakie złożyły się na europejską tożsamość: szeroko rozumianą kulturę grecko-rzymską oraz chrześcijaństwo. Nie chodzi przy tym o zamknięcie się w najodleglejszej, antycznej przeszłości, lecz o pokazanie, jak dziedzictwo antyczne kształtuje cywilizację i kulturę Europy nowożytnej aż po świat współczesny. Europa przedstawiana jest więc w rozległej perspektywie historycznej, literaturę i sztukę interpretuje się w ujęciu komparatystycznym, myśl filozoficzną i religijną w jej wielowiekowym rozwoju, kulturę Europy w relacjach z innymi kulturami (antyczne kultury Bliskiego Wschodu, judaizm, islam), a jako że kultura jest zjawiskiem społecznym, wprowadzamy także podstawy nauki o społeczeństwie, również o społeczeństwie współczesnym.

Od drugiego roku studiów oferujemy słuchaczom do wyboru dwie specjalności: filologiczną i historyczną. Wprowadzają one studenta w warsztat – odpowiednio – badacza literatury lub historyka. Specjalność filologiczna w połączeniu z dużą dawką obligatoryjnych przedmiotów historycznych i – odwrotnie – specjalność historyczna, uzupełniona obligatoryjnymi przedmiotami filologicznymi, daje absolwentom szeroką, ale dobrze ugruntowaną wiedzę humanistyczną, jakiej nie mają absolwenci innych studiów humanistycznych.

Podczas trzyletnich studiów licencjackich na kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej osiągnąć można podstawową, niezbędną dla każdego kulturalnego Europejczyka, znajomość języków starożytnych, łaciny i greki,  proponujemy również w dużym wymiarze naukę języka włoskiego aż do osiągnięcia poziomu B 2. Warto dodatkowo podkreślić, że zestawienie w programie studiów greki, łaciny i  języka włoskiego, czyli najbardziej bezpośredniej kontynuacji łaciny, stanowi niezbędną podstawę do rozwijania zainteresowań w zakresie językoznawstwa ogólnego i porównawczego.

Absolwenci kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej będą świetnymi pracownikami wszystkich instytucji związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in.  bibliotek, również naukowych, i muzeów, będą mogli podjąć pracę zawodową w szkolnictwie czy np. w świetlicach i klubach środowiskowych (po zaliczeniu dodatkowej specjalności nauczycielskiej), w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych, m.in. w fundacjach, które wśród form i celów swej działalności uwzględniają kulturę.

Kierunek Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej, o profilu, co oczywiste, ogólnoakademickim, stanowi  doskonałe przygotowanie do zdobywania dalszego wykształcenia na wszystkich kierunkach humanistycznych – filologicznych i historycznych, ale także np. na prawie, politologii, pedagogice, socjologii, dziennikarstwie czy muzykologii.  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pt., 20.02.2015 r., 10:55
Data publikacji: pt., 20.02.2015 r., 10:55