fbpx Prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz | Wydział Filologiczny

Prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz | Wydział Filologiczny

Prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz

Prof. UG, dr hab. Bolesław OLEKSOWICZ
 

Studia: filologia polska na UG (1974; promotor prof. Maria Janion), dr (promotor prof. Maria Janion) – UG (1988).
W latach 1990-1993 zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej; od 1992 opiekun naukowo-dydaktyczny Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach, a od 1993 także Kolegium w Elblągu; członek Rady Programowej Kolegium w Suwałkach; w latach 1997-1999 członek Zespołu ds. Specjalności Humanistycznych Rady ds. Kształcenia Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.
 

Ważniejsze publikacje: książka Legenda Kościuszki. Narodziny, Gdańsk 2000; artykuły m.in.: KościuszkoInsurekcja kościuszkowska; [hasła w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991; O potrzebie „czarnej legendy” Mickiewicza, [w:] Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, pod red. E. Graczyk i Z. Majchrowskiego, Gdańsk 1993; Ksiądz Lwowicz – przyjaciel Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 2;Romantyczne etymologie Mickiewicza, [w:] Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały konferencji międzynarodowej Grodno – Nowogródek 12-17 maja 1997. Księga 2, pod red. J. Bachórza i W. Choriewa, Gdańsk 1998; Abaddon (Joachim Lelewel w opinii Kajetana Koźmiana), „Ruch Literacki” 1999, z. 1; Maciejowice. U źródeł hagiograficznej legendy Kościuszki, „Wiek Oświecenia” 1999, nr 15; Uwagi Kajetana Koźmiana i Franciszka Wężyka o literaturze „dla zarobku ukleconej”, [w:] Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000, pod red. J. Bachórza, Sopot 2000; „Gwiazda czystym światłem połyskująca”. Kajetan Koźmian o Zygmuncie Krasińskim, [w:] Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenie, pod red. G. Halkiewicz-Sojak i B. Burdzieja, Toruń 2001.
Żonaty, córka Joanna – studentka politologii.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.02.2015 r., 12:30
Data publikacji: czw., 12.02.2015 r., 12:30