fbpx Prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski | Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski | Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski

Prof. dr hab. Kazimierz NOWOSIELSKI

Ur. 18 marca 1948 r. w Rybnie na Kujawach w rodzinie chłopskiej. Ukończył Szkołę Podstawową w Zakrzewku, egzamin maturalny zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Sompolnie, a tytuł magistra filologii polskiej uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach przez rok pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Zawodowej w Chojnicach. W 1972 r. został asystentem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, by w rok później przenieść się do Instytutu Filologii Polskiej na tejże uczelni, gdzie dotąd pracuje. Zajmuje się historią literatury polskiej. W 1980 r. obronił pisaną pod kierunkiem prof. Marii Janion rozprawę doktorską zatytułowaną Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska. W 1996 r. uzyskał habilitację na podstawie książki Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej. Zajmuje się także dziejami dwudziestowiecznego malarstwa.

Opublikował następujące zbiory wierszy:

 • Miejsce na brzegu, Gdańsk 1975.
 • Stan skupienia, Gdańsk 1977.
 • Dotkliwa obecność, Warszawa 1981.
 • Codzienna zapłata, Gdańsk 1983.
 • Najbliższa dal. Z wierszy dawnych i nowych, Gdańsk 1989.
 • Uparte oddychanie, Warszawa 1989.
 • Wiersze wybrane, Gdańsk 1990.
 • Wilga i deszcz, Gdańsk 1994.
 • Z księgi darów, Gdańsk 1997.
 • Znikliwa odwieczność, Gdańsk 1999.
 • 12 wierszy, Gdańsk 2001.
 • Ziarno i wiatr, Pelplin 2003.
 • Kamień dla utrudzonego, Gdańsk 2007.

Zbiory szkiców i esejów o literaturze:

1. Ryzyko obecności. Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska, Warszawa 1983.

2. Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej, Gdańsk 1993.

3. Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu, Gdańsk 2001.

4. Dar zamieszkiwania. Eseje o doświadczeniach i wartościach, Pelplin 2002.

5. Rozróżnianie głosów. O poetyckim myśleniu według wartości, Gdańsk 2004.

6. Dobrze się spotkać. O esejach, listach i rozmowach z pisarzami, Gdańsk 2008.

Opracował i wstępem opatrzył m.in. następujące publikacje:

1. Nowy transport posągów. Wiersze młodych poetów gdańskich, Gdańsk 1977.

2. Czychowski Mieczysław, Wiersze wybrane, Gdańsk 1985.

3. Między słowem a światłem. Poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża, Gdańsk 2006.

Opatrzył wstępem albumy malarstwa m.in: Hugona Laseckiego, Włodzimierza Łajminga, Jana Miśka, Jadwigi Lesieckiej. Jego wiersze były tłumaczone na języki: rosyjski, słowacki, niemiecki i czeski. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w roku 1977 i 1989: nagroda „Gdańska Książka Roku” przyznana przez Klub Krytyki Literackiej przy ZLP w Gdańsku; 1988: polsko-australijska nagroda POLCUL Fundation za „pomnażanie dorobku polskiej kultury niezależnej”; 1990: nagroda im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego za Wiersze wybrane; 1990: nagroda XIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom Najbliższa dal („uznany za najlepszy zbiór roku 1990”); 1994: nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego „za osiągnięcia w pracy naukowej”; 1996: nagroda im. W. Pietrzaka „za poezję bliską człowiekowi w jego poszukiwaniu Boga”; 2000: nagroda Artusa za tom Znikliwa odwieczność; 2001: odznaka Zasłużony Działacz Kultury; 2002: Złoty Krzyż Zasługi; 2005: „Medal 25 Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych”; 2007: Pomorska Nagroda Artystyczna za album Między słowem a światłem. Poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża. Powołał, a także współredagował podziemne pismo „Podpunkt”, a po okresie stanu wojennego kwartalnik „Tytuł”. W latach 1989–1990 pełnił funkcję prezesa Gdańskiego Oddziału SPP.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.02.2015 r., 12:27
Data publikacji: czw., 12.02.2015 r., 12:27