Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Kątnego | Wydział Filologiczny

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Kątnego

auf Deutsch lesen

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i 65-lecia urodzin

gdańskiego germanisty prof. dr. hab. Andrzeja Kątnego

W piątek 10.10.2014 na Wydziale Filologicznym odbył się jubileusz 40-lecia pracy naukowej i 65-lecia urodzin znakomitego gdańskiego germanisty prof. dr. hab. Andrzeja Kątnego, współtwórcy i wieloletniego Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UG. Profesor Andrzej Kątny został z tej okazji uhonorowany przez Rektora Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Honestati Doctrinae Sapientiae. Słowa wdzięczności za wkład w rozwój gdańskiej germanistyki skierowali do Jubilata Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dyrektor Instytutu Germaństyki prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska, Dziekan Senior, a zarazem poprzednik na stanowisku Dyrektora Instytutu Germanistyki, prof. dr hab. Marian Szczodrowski - w laudacji wygłoszonej w całości w języku łacińskim. Życiorys i dorobek prof. Kątnego przedstawiła dr Katarzyna Lukas.

Słowa uznania spłynęły od szerokiego grona naukowego z Polski i z Niemiec, a szczególne podziękowania od Prezes Polskiego Towarzystwa Germanistycznego oraz od Dziekan Wydziału Neofilologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, będącego Alma Mater gdańskiego Jubilata. Podkreślano ogromny dorobek naukowy i wydawniczy prof. Kątnego, na który składa się 5 książek autorskich, stworzenie i redakcja pięciu znaczących germanistycznych serii wydawniczych oraz czasopism naukowych, takich jak flagowy periodyk naukowy gdańskiej germanistyki "Studia Germanica Gedanensia". Za znaczącą w dorobku uznano współpracę z niemieckim Wydawnictwem Peter Lang. Gdańscy germaniści w dowód wdzięczności za naukowe wsparcie i ludzką życzliwość wręczyli dostojnemu Jubilatowi, przez ręce Dziekana Wydziału, Księgę Jubileuszową, będącą zbiorem ich prac naukowych. W holu Wydzialu Filologicznego  można oglądać wystawę poświęconą dorobkowi naukowemu i wydawniczemu Jubilata. Wydział Filologiczny życzy Panu Profesorowi zdrowia i wielu lat aktywności naukowej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Ewelina Rogala
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.07.2016 r., 11:30
Data publikacji: czw., 16.10.2014 r., 15:22