fbpx dr Monika Żółkoś | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

dr Monika Żółkoś

dr Monika Żółkoś


MZ

Jestem absolwentką Filologii Polskiej UG, skończyłam też studia Wiedza o Kulturze w Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządzanie Kulturą w Szkole Głównej Handlowej. Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzę zajęcia dotyczące szeroko rozumianych Studiów Kulturowych. Brałam udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Jestem członkinią zespołu naukowego HyPaTia, zajmującego się badaniem feministycznej historii polskiego teatru oraz Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura, którego prace skupione są na humanistyce nieantropocentrycznej. Otrzymałam Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

 • Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe skupiają się w kilku obszarach: humanistyka nieantropocentryczna i Animal Studies, teoria dyskursów postzależnościowych oraz Studia Genderowe ze szczególnym uwzględnieniem feministycznej historii polskiego dramatu i teatru.

 

 • Dorobek naukowy:

Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów publikowanych w pismach punktowanych, jednej książki autorskiej oraz trzech książek zredagowanych. Moje ostatnie publikacje to m.in.

 • Voyeuryzm ogrodu zoologicznego, „Didaskalia” 2012, nr 111
 • Obrazy Zagłady w twórczości Tadeusza Różewicza w perspektywie Animal Studies, w: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H.Gosk, E.Kraskowska, Universitas, Kraków 2013
 • Teatr zwierzęcej śmierci, „Didaskalia” 2014, nr 119
 • W pułapce antropocentryzmu. Rozważania o powieści Michela Fabera „Pod skórą”, „Jednak Książki” 2014, nr 2.
 • Portret owada. Sztuka Cornelii Hesse-Honegger, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, t.I, pod red. J.Tymienieckiej-Suchanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 • Melancholia taksydermii, "Didaskalia" 2015, nr 127-128
 • Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla animal studies, w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, pod red. A.Barcz i D.Łagodzkiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015.
 • Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. E.Graczyk, M.Horodecka, M.Graban-Pomirska, M.Żółkoś, Universitas, Kraków 2015.
 • W twierdzy Breendonk. W.G.Sebald wobec Jeana Améry'ego, w: Monady. Polsko-niemiecko-żydowskie po(st)graniczne narracje miejskie, pod red. A.Galant, E.Krasuckiego, P.Krupińskiego i P.Wolskiego, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2015
 • Dramaty kobiecych historii, "Dialog" 2016, nr 7-8.

o1o2

 • Inne formy aktywności:

Pasjonuję się jogą; jestem dyplomowaną nauczycielką jogi według nauczania B.K.S.Iyengara

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Martyna Wielewska-Baka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 09.02.2022 r., 17:49
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00