fbpx STUDIA GERMANICA GEDANENSIA numer 12 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

STUDIA GERMANICA GEDANENSIA numer 12

STUDIA GERMANICA GEDANENSIA numer 12

STUDIA GERMANICA GEDANENSIA numer 12
Agnieszka Katarzyna Haas
Polskie przekłady Fausta I Goethego
Próba krytyki i zarys recepcji w Polsce
Gdańsk 2005

SPIS TREŚCI
WSTĘP - plik .pdf 82 kb
Uwagi dotyczące bibliografii i aneksu 8
Podziękowania 8
 

 

Część I. Wybrane problemy przekładu literackiego i jego krytyki 9
Intertekstualność 11
Konotacje 13
Metodologia krytyki przekładu 13
Kategorie udatności przekładu 14

 

Część II. Polskie przekłady i interpretacje Fausta 19
Prolog w Niebie (Prolog im Himmel) 19
Tragedii część I 38
Noc (Nacht) 38
Przed bramą (Vor dem Tor) 60
Pracownia Fausta (Studierzimmer) 69
Pracownia Fausta II (Studierzimmer II) 83
Piwnica Auerbacha (Auerbachs Keller in Leipzig) 90
Kuchnia czarownicy (Hexenküche) 103
Ulica (Straße) 116
Wieczór (Abend) 122
Przechadzka (Spaziergang) 128
Dom sąsiadki (Der Nachbarin Haus) 132
Ulica (Straße) 134
Ogród (Garten) 136
Altana (Gartenhäuschen) 140
Las i jaskinia (Wald und Höhle) 142
Pokoik Małgosi (Gretchens Stube) 151
Ogród Marty (Marthes Garten) 157
Przy studni (Am Brunnen) 163
Zaułek (Zwinger) 165
Noc (Nacht) 170
Katedra (Dom) 173
Noc Walpurgi (Walpurgisnacht) 181
Intermezzo. Sen Nocy Walpurgi (Walpurgisnachtstraum) 191
Pochmurny dzień. Pole (Trüber Tag.Feld) 197
Noc. Otwarte Pole (Nacht. Offen Feld ) 199
Więzienie (Kerker) 200

 

Część III. Faust I Goethego w Polsce. Przekłady, interpretacje, komentarze
– próba krytyki i zarysu historycznoliterackiego
206
Romantyczny przełom 207
Obcy Faust? 209
"Usterki" pierwszych interpretacji 212
Studia nad recepcją Goethego w Polsce 214
Polskie przekłady Fausta 215
Wstępy i posłowia – nie tylko komentarze tłumaczenia 217
Historia krytyki polskich przekładów Fausta 221
Translatorskie interpretacje Fausta – próba krytyki 230
Faust. Część I i II. Przeł. J. Paszkowski
Kraków: Gebethner i Sp. 1883 (I wyd. 1841)
230
Faust. Cz. I i II. Przeł. Felix Jezierski, Warszawa: S. Lewental 1880 232
Faust. Przeł. Ludwik Jenike. Złoczów 1926
(wcześniejsze wyd.: 1887,1889, 1891)
234
Faust. Cz. 1-2. Przeł. E. Zegadłowicz. Warszawa 1953-54 (I wyd. 1926) 236
Faust. Tragedia. Cz. 1-2. Przeł. Feliks Konopka. I wyd. Warszawa 1962 239
Faust. Tragedii część pierwsza. Przeł. A.Sandauer. Kraków: WL 1987 241
Faust. Przeł. J. Buras. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997 244
Faust. Przeł. Adam Pomorski. Warszawa: Świat Książki 1999 246
Podsumowanie 250

 

ANEKS 253
Prolog im Himmel 253
Nacht 254
Vor dem Tor 256
Studierzimmer I 257
Studierzimmer II 258
In Auerbachs Keller in Leipzig 259
Hexenküche 260
Abend 262
Straße 262
Wald und Höhle 262
Gretchens Stube 263
Marthes Garten 264
Zwinger 264
Dom 265
Walpurgisnacht 265
Intermezzo: Walpurgisnachtstraum 266
Nacht. Offen Feld 267
Kerker 267
Zusammenfassung plik .pdf - 128 kb 268

 

BIBLIOGRAFIA 279
I. BIBLIOGRAFIE i WYDANIA KRYTYCZNE FAUSTA (wybór) 279
II. Polskie przekłady FAUSTA J.W. GOETHEGO (kolejność chronologiczna) 279
III. PRZEKŁADY FRAGMENTÓW FAUSTA (wybór) 280
IV. RECEPCJA I KRYTYKA PRZEKŁADÓW FAUSTA 280
Wykaz używanych skrótów odnoszących się do przekładów Fausta 291

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.06.2016 r., 10:02
Data publikacji: czw., 04.09.2008 r., 0:00