fbpx SPECJALNOŚĆ MEDIOZNAWCZA | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

SPECJALNOŚĆ MEDIOZNAWCZA

SPECJALNOŚĆ MEDIOZNAWCZA

    Na rosjoznawczych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia można kształcić się w zakresie dwóch specjalności: biznesowo-gospodarczej i medioznawczej.

   SPECJALNOŚĆ MEDIOZNAWCZA przygotowuje studentów do pracy w placówkach i instytucjach informacji medialnej: prasie, radiu, telewizji, Internecie, jak również w wydawnictwach, nastawionych na współpracę z Rosją.

   Student rosjoznawstwa, wybierający tę specjalność, zdobywa wiedzę z zakresu medioznawstwa: budowy i funkcjonowania mediów, przede wszystkim w Rosji, celów, organizacji i funkcjonowania instytucji, związanych z działalnością medialną, promocyjno-reklamową, wydawniczą. Student zdobywa cały szereg konkretnych umiejętności: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji ze źródeł w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim/niemieckim, potrafi korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, krytycznie oceniać i opracowywać wykorzystane zasoby massmediów Uczy się rozumieć Rosję. W programie zajęć przewidziane są takie między innymi przedmioty, jak: historia prasy, język, środków masowego przekazu, teoria komunikacji masowej, strategia public relations i media relations, technologia reklamy, sztuka wystąpień publicznych. Student musi odbyć praktykę w placówkach medialnych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 16.03.2017 r., 19:30
Data publikacji: pon., 11.03.2013 r., 0:00