Zbigniew Czaja | Wydział Filologiczny

magister filologii angielskiej

Zbigniew Czaja

Tytuł: 
Nauczanie fonetyki języka angielskiego w Polsce w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach zaawansowania
Tytuł w języku obcym: 
Teaching English Phonetics to Polish Learners across Age and Level Variables
Promotor: 
dr hab. Tadeusz Danilewicz, prof. WSB
Obszar wiedzy: 
nauki humanistyczne
Dziedzina: 
Nauki Humanistyczne
Dyscyplina: 
językoznawstwo

Data otwarcia przewodu

11 lipca 2013

Recenzenci

  • dr hab. Anna Bączkowska, prof. UMK
  • dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract i streszczenie273.55 KB