fbpx Kateryna Razgonowa | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kateryna Razgonowa

Kateryna Razgonowa

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

magister Filologii Polskiej

Kateryna Razgonowa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pragmatyczne aspekty negocjacji biznesowych (na podstawie programu amerykańskiego „Shark Tank")”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: pragmatyka językowa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Ludmiła Kowalewska-Dąbrowska

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Sokólska, dr hab. Anna Bączkowska

Dyplom nr 4428.


Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 13 maja 2019 roku, 11:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 maja 2019 roku, 14:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba