fbpx Katarzyna Nowicka | Wydział Filologiczny

Katarzyna Nowicka | Wydział Filologiczny

Katarzyna Nowicka

Uchwałą Rady Dyscypliny nauki o sztuce Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2019 roku

magister filologii polskiej

Katarzyna Nowicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetyzowanie zwyczajności PRL-u w studenckich teatrach Wybrzeża: Co To, Bim-Bom, Cyrk Rodziny Afanasjeff”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie nauki o sztuce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. nadzw.

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Leyko (UŁ), dr hab. Ewa Nawrocka, prof. em. UG

Dyplom nr 4516.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract281.3 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie286.51 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Kiec2.88 MB
PDF icon rec. prof. Nawrockiej2.28 MB
Data publikacji: poniedziałek, 6 maja 2019 roku, 11:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 stycznia 2020 roku, 12:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek