Katarzyna Nowicka | Wydział Filologiczny

magister filologii polskiej

Katarzyna Nowicka

Tytuł: 
Poetyzowanie zwyczajności PRL-u w studenckich teatrach Wybrzeża: Co To, Bim-Bom, Cyrk Rodziny Afanasjeff
Promotor: 
dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. nadzw.
Obszar wiedzy: 
nauki humanistyczne
Dziedzina: 
Nauki Humanistyczne
Dyscyplina: 
nauki o sztuce

Data otwarcia przewodu

06 grudnia 2018

Recenzenci

  • prof. dr hab. Małgorzata Leyko (UŁ)
  • dr hab. Ewa Nawrocka, prof. em. UG