fbpx Tomasz Pstrągowski | Wydział Filologiczny

Tomasz Pstrągowski | Wydział Filologiczny

Tomasz Pstrągowski

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2019 roku

magister filologii polskiej

Tomasz Pstrągowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawdziwe życie w komiksowych kadrach. O komiksach dokumentu osobistego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Szyłak

Recenzenci: prof. dr hab. Izolda Kiec, dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG

Dyplom nr 4517.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract82.61 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Kiec4.09 MB
PDF icon rec. prof. Sitkiewicza2.42 MB
Data publikacji: poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku, 12:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 11:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek