fbpx Anna Dulska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Anna Dulska

Anna Dulska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 maja 2019 roku

magister filologii angielskiej

Anna Dulska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przekład dialektu w literaturze: analiza niestandardowych odmian językowych w powieściach The Orchard Keeper, SuttreeChild of God autorstwa Cormaca Mc Carthy’ego oraz ich tłumaczeń na język polski

„Translating Literary Dialect: The Examination of the Non-Standard Varietes Extant in Cormac McCarthy’s The Orchard Keeper, Suttree and Child of God, and Their Renderings into the Polish Language ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność: translatoryka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech Marcin Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Piotr Kardela, dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM

Dyplom nr 4437.


Gdańsk, 31 maja 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie87.12 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Kardeli1.57 MB
PDF icon rec. prof. Kujawskiej-Lis3.58 MB
Data publikacji: środa, 5 grudnia 2018 roku, 12:28
Ostatnia modyfikacja: środa, 12 czerwca 2019 roku, 7:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek