Aleksandra Karolina Słyszewska | Wydział Filologiczny

Aleksandra Karolina Słyszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

magister filologii angielskiej

Aleksandra Karolina Słyszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sakramenty i sakramentalność w angielskiej powieści katolickiej”

„Sacrament and the English Catholic Novel”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura angielska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jean Ward, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Maria Fengler
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, dr hab. Anna Maria Walczuk

Dyplom nr 4423.


Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie62.21 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Grzegorzewskiej2.31 MB
PDF icon rec. prof. Walczuk3.12 MB