fbpx Marcin Borchardt | Wydział Filologiczny

Marcin Borchardt | Wydział Filologiczny

Marcin Borchardt

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2018 roku

magister nauk politycznych

Marcin Borchardt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transgresyjne wymiary wybranych nurtów amerykańskiej awangardy filmowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o sztuce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak

Recenzenci: dr hab. Elżbieta Jolanta Durys, prof. UŁ, dr hab. Rafał Syska

Dyplom nr 4291.


Gdańsk, 06 czerwca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract48.91 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie57.95 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Durys3.74 MB
PDF icon rec. dr. hab. Syski1.91 MB
Data publikacji: poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 16:12
Ostatnia modyfikacja: środa, 16 stycznia 2019 roku, 12:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek