fbpx Paweł Wojciech Biliński | Wydział Filologiczny

Paweł Wojciech Biliński | Wydział Filologiczny

Paweł Wojciech Biliński

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2018 roku

mgr filologii polskiej

Paweł Wojciech Biliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o sztuce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Karol Lubelski, prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

Dyplom nr 4290.


Gdańsk, 06 czerwca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract123.84 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon streszczenie27.5 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Zwierzchowskiego2.82 MB
PDF icon rec. prof. Lubelskiego2.6 MB
Data publikacji: poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 15:38
Ostatnia modyfikacja: środa, 16 stycznia 2019 roku, 12:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek