fbpx Dorota Góreczna | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dorota Góreczna

Dorota Góreczna

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lutego 2018 roku

mgr filologii angielskiej

Dorota Góreczna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nauczanie angielskich czasowników frazowych na poziomie B2

„Teaching English Phrasal Verbs at the Upper-intermediate Level”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Anna Bączkowska, prof. UKW, dr hab. Tadeusz Stanisław Danilewicz, prof. WSB

Dyplom nr 4249.


Gdańsk, 12 lutego 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract172.38 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie257.09 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Danilewicza1.37 MB
PDF icon rec. prof. Bączkowskiej229.86 KB
Data publikacji: wtorek, 14 listopada 2017 roku, 7:59
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 lutego 2018 roku, 12:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek