fbpx Tomasz Piotr Wiśniewski | Wydział Filologiczny

Tomasz Piotr Wiśniewski | Wydział Filologiczny

Tomasz Piotr Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 września 2017 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Tomasz Piotr Wiśniewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Complicite, teatr i estetyka ”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UAM, dr hab. Anna Urszula Cetera-Włodarczyk, prof. UW, prof. dr hab. Jerzy Limon

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jadwiga Joanna Uchman

Dyplom nr 870.


Gdańsk, 19 września 2017 r.