fbpx Dobrosława Anna Korczyńska-Partyka | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dobrosława Anna Korczyńska-Partyka

Dobrosława Anna Korczyńska-Partyka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 2017 roku

mgr filologii polskiej

Dobrosława Anna Korczyńska-Partyka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku: pamięć, przestrzeń, dyskurs”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Jan Buryła, dr hab. Józef Wróbel, prof.UJ

Dyplom nr 4168.


Gdańsk, 09 czerwca 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_dobroslawa_korczynska_partyka.pdf255.03 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Buryły2.04 MB
PDF icon rec. prof. Wróbla1.6 MB
Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:36
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 listopada 2019 roku, 16:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek