fbpx Aleksandra Elżbieta Ubertowska | Wydział Filologiczny

Aleksandra Elżbieta Ubertowska | Wydział Filologiczny

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

uzyskała w dniu 27 lutego 2017 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 02 marca 2017 r.