Izabela Pozierak-Trybisz | Wydział Filologiczny

Izabela Pozierak-Trybisz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2016 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Izabela Pozierak-Trybisz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Analiza semantyczna predyktatów komunikacji - tworzenie i interpretacja znaków (użycia opisujące komunikację niewerbalną).
Analyse sémantique des prédicats de communication: production et interpretation des signes. Emplois de communication non verbale”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki, prof. dr hab. Wiesław Banyś, dr hab. Teresa Muryn, prof. UP w Krakowie

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Wojciech Michał Chlebda

Dyplom nr 851.


Gdańsk, 09 listopada 2016 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_pozierak-trybisz.pdf741.54 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon 2_autoreferat_pl_i_pozierak-trybisz.pdf11.02 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon komisja_i.pozierak-trybisz.pdf307.67 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram_hab.i.pozierak-trybisz.pdf239.43 KB