fbpx Andrzej Kasperek | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Andrzej Kasperek

Andrzej Kasperek

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2016 roku

Andrzej Kasperek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sztuka ekfrazy w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rosiek, prof. dr hab. Seweryna Maria Wysłouch

Dyplom nr 4075.


Gdańsk, 27 lipca 2016 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku, 14:16
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 października 2018 roku, 11:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba