Roksana Magdalena Blech | Wydział Filologiczny

Roksana Magdalena Blech

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2016 roku

Roksana Magdalena Blech

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O „Faraonie" Bolesława Prusa. Studium monograficzne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Andrzej Niwiński

Dyplom nr 4072.


Gdańsk, 27 lipca 2016 r.