fbpx Bartosz Lutostański | Wydział Filologiczny

Bartosz Lutostański | Wydział Filologiczny

Bartosz Lutostański

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Bartosz Lutostański

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gombrowicz - Beckett. Beckett - Gombrowicz. Międzyrodzajowe studium porównawcze”

„Gombrowicz - Beckett. Beckett - Gombrowicz. A Comparative Inter-Modal Study”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: komparatystyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Dyplom nr 4011.


Gdańsk, 14 marca 2016 r.