Brygida Jadwiga Gasztold | Wydział Filologiczny

Brygida Jadwiga Gasztold

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2016 roku

dr hab. nauk humanistycznych

Brygida Jadwiga Gasztold

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Stereotyped, Spirited and Embodied: Representations of Women in American Jewish Fiction

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Joanna Małgorzata Durczak, prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz

Dyplom nr 834.


Gdańsk, 17 marca 2016 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf311.82 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat.pdf9.21 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon sklad_komisji.pdf331.25 KB