Hadrian Aleksander Lankiewicz | Wydział Filologiczny

Hadrian Aleksander Lankiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2016 roku

dr hab. nauk humanistycznych

Hadrian Aleksander Lankiewicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Świadomość językowa nauczyciela w perspektywie ekologicznej. Badanie partycypacyjne w oparciu o myślomowę

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, prof. dr hab. Danuta Gbryś-Barker, prof. UG, dr hab. Tadeusz Stanisław Danilewicz

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Dyplom nr 835.


Gdańsk, 17 marca 2016 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf747.34 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat.pdf12.47 MB