fbpx Katarzyna Banucha | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Katarzyna Banucha

Katarzyna Banucha

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2016 roku

Katarzyna Banucha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stefan Grabiński i Karol Ludwik Koniński: literackie przyjaźnie Karola Irzykowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Tomasik, prof. UG, dr hab. Maciej Adam Michalski

Dyplom nr 3995.


Gdańsk, 29 stycznia 2016 r.

Data publikacji: piątek, 5 lutego 2016 roku, 12:03
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 lutego 2016 roku, 12:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba