fbpx Magdalena Lisiecka-Czop | Wydział Filologiczny

Magdalena Lisiecka-Czop | Wydział Filologiczny

Magdalena Lisiecka-Czop

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2014 roku

Magdalena Lisiecka-Czop

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Słowniki dla dzieci. Leksykograficzne i glottodydaktyczne właściwości na przykładzie słowników niemiecko-polskich i polsko-niemieckich”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Grucza, prof. UJ, dr hab. Zofia Hanna Berdychowska, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Dyplom nr 787.


Gdańsk, 10 grudnia 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja30001.pdf353.87 KB
PDF icon recenzja20001.pdf304.22 KB
PDF icon recenzja10001.pdf393.16 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf300.19 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat_pol.pdf13.52 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon wykaz_publikacji_i_osiagn_pol.pdf12.92 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon sklad_komisji0001.pdf42.62 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala10001.pdf31.11 KB