Olga Kubińska | Wydział Filologiczny

Olga Kubińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 października 2014 roku

dr nauk humanistycznych

Olga Kubińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przybyłem tu by umrzeć. Relacje z placów straceń”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo angielskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Limon, prof. dr hab. Marta Teresa Gibińska-Marzec, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Andrzej Wicher

Dyplom nr 775.


Gdańsk, 30 października 2014 r.