fbpx Anna Malcer-Zakrzacka | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Anna Malcer-Zakrzacka

Anna Malcer-Zakrzacka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2014 roku

Anna Malcer-Zakrzacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obrazy społeczeństwa polskiego w twórczości emigracyjnej Melchiora Wańkowicza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Olejniczak, prof. AP, dr hab. Tadeusz Krzysztof Sucharski

Dyplom nr 3762.


Gdańsk, 21 marca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 kwietnia 2015 roku, 11:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba