fbpx Anna Dobiegała | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Anna Dobiegała

Anna Dobiegała

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 czerwca 2013 roku

Anna Dobiegała

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pamięć traumy i  trauma pamięci. Zapis doświadczenia Holokaustu w  twórczości Hanny Krall”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Sławomir Buryła, prof. UJ, dr hab. Józef Wróbel

Dyplom nr 3652.


Gdańsk, 12 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: