Krzysztof Nerlicki | Wydział Filologiczny

Krzysztof Nerlicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 stycznia 2013 roku

Krzysztof Nerlicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Lernerreflexionen im Blickpunkt. Polnische Germanistikstudenten über ihre fremdsprachlichen Lern - und Kommunikationserfahrungen”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Sambor Franciszek Grucza, prof. UR, dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UAM, dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 697.


Gdańsk, 21 stycznia 2013 r.