fbpx Iwona Biskupska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Iwona Biskupska

Iwona Biskupska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2012 roku

Iwona Biskupska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość literacka i filmowa Andrzeja Żuławskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: polska literatura i film

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Marek Sokołowski, prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski

Dyplom nr 3563.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 16:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: