fbpx Krzysztof Kornacki | Wydział Filologiczny

Krzysztof Kornacki | Wydział Filologiczny

Krzysztof Kornacki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 maja 2012 roku

Krzysztof Kornacki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Popiół i diament Andrzeja Wajdy”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filmoznawstwo

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak, prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UWr, dr hab. Sławomir Bobowski, prof. dr hab. Marek Hendrykowski

Dyplom nr 662.


Gdańsk, 29 maja 2012 r.