fbpx Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia

Kulturoznawstwo

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Kulturoznawstwo
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kulturoznawstwo jest kierunkiem dla ludzi tolerancyjnych i ciekawych świata, pragnących zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk. Kadra dydaktyczna jest otwarta i interdyscyplinarna: są w niej badacze tożsamości, komiksu, Amazonii, fantasy, graffiti, filmu, współczesnego miasta i muzyki popularnej. Współpracujemy z uczelniami w Rydze, Poczdamie, Tromsø, Trondheim, Klużu i Zagrzebiu, a nasi studenci biorą aktywny udział w badaniach i animowaniu kultury w ramach działającego przy kierunku studenckiego koła naukowego „Mozaika”.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia II stopnia mają charakter akademicki. Nauczą Cię wnikliwie interpretować zjawiska kultury współczesnej – w szerokim kontekście społecznym, historycznym, politycznym i artystycznym. Jako kulturoznawca możesz pracować w:

  • instytucjach kultury
  • mediach
  • jako freelancer w ramach wybranej przez siebie specjalności.
 
Specjalność: Kultura audiowizualna – kształci krytyków, kuratorów, kustoszy, popularyzatorów i badaczy, zwłaszcza filmu  oraz specjalistów od ochrony dziedzictwa kulturowego w epoce cyfryzacji. Absolwenci mogą docelowo pracować w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, mediach i mediatekach.

Specjalność: Zarządzanie kulturą – kształci menadżerów i promotorów kultury, organizatorów różnorodnych wydarzeń. Absolwenci mogą pracować w instytucjach kultury, agencjach i biurach artystycznych, w galeriach, muzeach, teatrach, kinach i wydawnictwach, a także w sektorze przemysłów kreatywnych.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna (kultura z perspektywy indywidualnych zainteresowań kandydata) - 50 pkt.

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 35

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
16 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 09 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 169
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 10

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 29 kwietnia 2020 roku, 10:27