Skandynawistyka, specjalność: Język, kultura i gospodarka Finlandii - stacjonarne I stopnia | Wydział Filologiczny

Skandynawistyka, specjalność: Język, kultura i gospodarka Finlandii

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Skandynawistyka
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Specjalność ta należy do unikatowych w Polsce. Jeśli fascynuje Cię europejska Północ, to studia na gdańskiej Skandynawistyce w ramach specjalności Język, kultura i gospodarka Finlandii umożliwią zrealizowanie Twoich pasji. Dzięki doświadczonym wykładowcom opanujesz język fiński na wysokim poziomie; będziesz mógł go wykorzystać w życiu codziennym oraz zawodowym. Zdobędziesz gruntowną, kompleksową i szeroką wiedzę na temat języka, literatury, kultury, realiów społeczno-gospodarczych Finlandii, a także posiądziesz cenne umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej i translatorskiej. Rzadko spotykana znajomość języka fińskiego przy udoskonalonej na studiach kompetencji języka angielskiego zwiększy Twoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Kontakt z fińską kulturą zapewnią Ci również przedstawiciele fińskiej dyplomacji, placówki kulturalne i fińskie firmy, a także studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Miłośników Finlandii „Routa” oraz Koło „Wędrujące Leksemy Północy”.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci naszego kierunku mają możliwości skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy, m.in. w oddziałach fińskich firm. Dzięki wysokim kompetencjom językowym, translatorskim i komunikacyjnym znajdują pracę w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, sektorze publicznym, administracji, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury, mediach, organizacjach pozarządowych, firmach tłumaczeniowych, liniach lotniczych, turystyce.
 

Kryteria przyjęć

czteroletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,6

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka fińskiego nie jest wymagana. 

Uwaga:

Rekrutacja na specjalność Język, kultura i gospodarka Finlandii odbywa się co dwa lata.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 czerwca
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 lipca 2017 roku, 8:37