Filologia angielska, specjalność przetwarzanie języka naturalnego - stacjonarne II stopnia | Wydział Filologiczny

Filologia angielska, specjalność przetwarzanie języka naturalnego

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: https://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki (współpraca z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) oraz nowych technologii; międzyinstytutowa współpraca naukowa i dydaktyczna; nowocześnie wyposażone laboratoria; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus; nauka innych języków obcych; współpraca z firmami IT; warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych, publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Firmy i korporacje zajmujące się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz firmy zajmujące się pracą nad sztuczną inteligencją.
 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność przetwarzanie języka naturalnego
studia prowadzone przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja – max 150 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
1 września

Test pisemny
5 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
7 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
15 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 24 sierpnia
09:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 21 czerwca 2017 roku, 18:10