dr Maciej Rataj | Wydział Filologiczny

dr Maciej Rataj

Kontakt

Nr pokoju: 388

Aktualnie pełnione funkcje: 

Opiekun I roku filologii angielskiej dziennej (1BA-N)

Redaktor podstrony Katedry Językoznawstwa IAiA