fbpx dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

Kontakt

Telefon: +48 58 523 31 65
Nr pokoju: 294

Kontakt przez sekretariat

Nr pokoju: 150

Zawód

filolog, nauczyciel akademicki

Aktualnie pełnione funkcje: 

- redaktor naczelny rocznika "Studia Rossica Gedanensia" (2013-)

- opiekun Koła Naukowego Miłośników Finlandii "Routa" (2010-)

- kierownik naukowo-badawczej Pracowni Języka Fińskiego, Wydział Filologiczny UG

- kierownik naukowo-badawczej Pracowni Leksykograficzno-Bibliograficznej, Wydział Filologiczny UG

- członek Rady Programowej Instytutu Skandynawistyki UG

- członek Rady Naukowej Instytutu  Skandynawistyki UG

- członek wydziałowej Komisji ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich

- członek Rady Dyscypliny Językoznawstwo

 

 

http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG