prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk | Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Kontakt

Nr pokoju: 144

Aktualnie pełnione funkcje: 

Kierownik Katedry Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego