fbpx Rodzaje specjalności na kierunkach | Wydział Filologiczny

Rodzaje specjalności na kierunkach | Wydział Filologiczny

Klasyfikacja specjalności na 22 kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym

Wydział Filologiczny prowadzi 22 kierunki studiów
na prawie 100 specjalnościach
 
Specjalności na studiach licencjackich i magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych:
 
 1. Filologiczna: FILOLOGIA KLASYCZNA (studia klasyczne, studia renesansowe)
 2. Nauczycielska: ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, FILOLOGIA POLSKA, LINGWISTYKA STOSOWANA, LOGOPEDIA

 3. Translatoryczna: FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, FILOLOGIA ROSYJSKA (translatoryka i język biznesu); IBERYSTYKA, LINGWISTYKA STOSOWANA, SKANDYNAWISTYKA, SLAWISTYKA

 4. Literaturoznawcza: AMERYKANISTYKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA (wiedza o literaturze, książce i teatrze), FILOLOGIA ROMAŃSKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, FILOLOGIA POLSKA, IBERYSTYKA, SKANDYNAWISTYKA, SLAWISTYKA

 5. Językoznawcza: AMERYKANISTYKA, ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, FILOLOGIA POLSKA (m.in. nauczanie języka polskiego jako obcego), FILOLOGIA ROMAŃSKA, FILOLOGIA ROSYJSKA (lingwistyczna), LOGPEDIA, IBERYSTYKA, LINGWISTYKA STOSOWANA, ROSJOZNAWSTWO, SINOLOGIA, SLAWISTYKA, SKANDYNAWISTYKA (4 ścieżki językowe: szwedzki, fiński, norweski, duński), STUDIA BAŁKAŃSKIE, STUDIA WSCHODNIE (język rosyjski z językiem chińskim)

 6. Edytorska: FILOLOGIA POLSKA

 7. Kulturoznawcza i komunikacja międzykulturowa: KULTUROZNAWSTWO (komunikacja kulturowa; nauki o kulturze;  studia kulturowe; animacja i upowszechnianie kultury), AMERYKANISTYKA, ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA (cywilizacja śródziemnomorska), FILOLOGIA POLSKA (wiedza o kulturze), FILOLOGIA ROMAŃSKA, IBERYSTYKA, ROSJOZNAWSTWO (biznesowo-gospodarcza), SINOLOGIA, SLAWISTYKA, SKANDYNAWISTYKA (media i społeczeństwo w krajach nordyckich, język, kultura i gospodarka Finlandii; studia regionalne), STUDIA BAŁKAŃSKIE, STUDIA WSCHODNIE (język rosyjski z językiem chińskim)

 8. Teatrologiczna: WIEDZA O TEATRZE, TEATROLOGIA (dramaturgiczno-krytyczna), FILOLOGIA KLASYCZNA (wiedza o literaturze, książce i teatrze)

 9. Filmoznawcza: WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ

 10. Medioznawcza: ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA (animacyjno-medialna), FILOLOGIA POLSKA (publicystyczno-dziennikarska; krytyka artystyczno-literacka; retoryczna (public relations)), KULTUROZNAWSTWO (performatyka; audiowizualna), ROSJOZNAWSTWO, SKANDYNAWISTYKA (media i społeczeństwo w krajach nordyckich)

 11. Artystyczna: WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ, ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI (sceniczno-menedżerska)

 12. Menedżerska: ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI, FILOLOGIA ROSYJSKA (zarządzanie kulturą), FILOLOGIA POLSKA (informacja i bazy danych dla biznesu, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa); ROSJOZNAWSTWO (biznesowo-gospodarcza)

 13. Historyczna: ROSJOZNAWSTWO

 14. Medyczna: LOGOPEDIA (neurologopedyczna; wczesna interwencja logopedyczna)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.01.2020 r., 8:55
Data publikacji: wt., 20.10.2015 r., 13:37