Filologiczny oferuje najpopularniejsze kierunki na UG! Studiuj z nami!

Wydział Filologiczny prowadzi najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Gdańskim! Sprawdź i studiuj z nami!

Na nowy rok akademicki 2023/24 zaproponujemy kandydatom 26 kierunków studiów:

16 filologii nowożytnych, filologię klasyczną, 10 kierunków kulturoznawczych, filmoznawczych, teatrologicznych, menadżerskich i artystycznych oraz logopedię - kierunek filologiczno-medyczny:

 • Międzynarodowy kierunek - Cultural Communication (prowadzony w języku angielskim);
 • Kierunek filologiczny - Filologia klasyczna;
 • Kierunki neofilologiczne (filologie nowożytne): Amerykanistyka, Filologia angielska, Etnofilologia kaszubska, Filologia germańska, Filologia polska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Sinologia, Skandynawistyka (4 ścieżki językowe: szwedzka, norweska, duńska, fińska), Slawistyka, Studia wschodnie (język rosyjski z językiem chińskim oraz język rosyjski z językiem japońskim) oraz Lingwistyka stosowana.
 • Kierunki artystyczne i kulturoznawcze: Kulturoznawstwo, Rosjoznawstwo, Studia bałkańskie, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej i Produkcja form audiowizualnych (oba we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), Wiedza o teatrze (I stopień), Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (II stopień), Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni);
 • Kierunek filologiczno-medyczny - Logopedia (z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym).

8 kierunków prowadzonych przez Wydział Filologiczny znalazło się w pierwszej 20. najbardziej popularnych kierunków studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytet Gdański:

 1. Produkcja form wizualnych - 9 kandydatów na jedno miejsce (5. miejsce w rankingu UG)
 2. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - 8 kandydatów (6. miejsce)
 3. Skandynawistyka – 7,92 (7. miejsce)
 4. Filologia angielska – 7,60 (9. miejsce)
 5. Cultural Communication – 7,32
 6. Zarządzanie instytucjami artystycznymi specjalność menedżerska – 7,30
 7. Sinologia – 6,30
 8. Filologia klasyczna – 5,44

Wydział Filologiczny w roku akademickim 2023/34 uruchomi  2 nowe kierunki:

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru ponad 80 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, w tym jedna trzecia to oferta Wydziału Filologicznego UG.

Dołącz do społeczności Wydziału Filologicznego, na którym na 26 kierunkach studiuje prawie 3,5 tysiąca studentów. Absolwentów studiów humanistycznych I stopnia zapraszamy na 13 kierunków prowadzonych na studiach II stopnia (magisterskich). Absolwentów studiów I i II stopnia do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Więcej informacji znajdziesz w tabeli poniżej:

FOLDER REKRUTACYJNY 2023/24

KIERUNKI STUDIÓW. WYSZUKIWARKA

REKRUTACJA KROK PO KROKU

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 

* Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Styczeń 2023 - 14:07; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 20. Kwiecień 2023 - 11:45; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka