fbpx Grant NCN „Polonez 1” | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Grant NCN „Polonez 1”

Grant Narodowego Centrum Nauki "Polonez 1"

z

Indigenous youth’s livelihood strategies in an era of globalization: mobilities, knowledges, and identities

Numer stażu/fellowship number: 2015/19/P/HS202073

Projekt jest realizowany w ramach grantu Polonez 1, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2015/19/P/HS202073).

Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE "Horyzont 2020" na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań "Marie Skłodowska-Curie.

The project is conducted in the frames of Polonez 1 grant awarded by National Science Centre, Poland (UMO-2015/19/P/HS202073).

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 665778.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w zakładkach po lewej stronie (idea projektu, wydarzenia, publikacje, teren, wykonawcy, kontakt).

More information about the project can be found in the tabs on the left (project's idea, events, publications, fieldsites, researchers, contact).

z

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 04.12.2019 r., 13:24
Data publikacji: śr., 28.06.2017 r., 14:45