fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

19 kwietnia 2011

WYKŁADY PROF. BORISA USPIENSKIEGO

Legenda światowej humanistyki, autor naszych filologiczynch lektur prof. Boris Uspienski, słynny rosyjski filolog i semiotyk kultury, jeden z współtwórców, obok m.in. Jurija Łotmana, Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotyki wygłosił wygłosił 19 kwietnia 2011 r. dwa wykłady na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszy wygłoszony w języku rosyjskim zatytułowany Prawo i religia w Rusi Moskiewskiej poświęcony był zasadom obowiązywania w Rusi prawa cerkiewnego i prawa świeckiego. Boris Uspienski mówił o zasadach funkcjonowania różnych grup społecznych m.in. wiedźm, kałdunów w społeczności dawnej Rusi. Podkreślił, że na wschodzie w odróżnieniu od zachodu Europy nie odbywały się sądy ani polowania na czarownice. Wiedźmy były kimś w rodzaju znachorek czy medyków i ich status społeczny był prawnie usankcjonowany. Boris Uspienski mówił także o różnicach między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem m.in. w znaczeniu naszego losu i wschodniej sudźby, która oznacza przeznaczenie podporządkowane w całości woli bożej.

Drugi wykład zatytułowany Europa: Metafora czy metonimia, wygłoszony w języku angielskim, poświęcony był toponimii miast i regionów Rosji i świata, w której niezwykłą popularność zdobyły metaforyczne człony stary i nowy np. Stary i Nowy Kontynent oraz metonimiczne wielki i mały, jak: Wielka i Mała Ruś, Małopolska i Wielkopolska. W tym kontekście prof. Uspienski mówił także o znaczeniu europeizacji Rosji na dworze cara Piotra I:

- Paradoksem jest, że próba europeizacji carskiej Rosji, która miała sztuczny, maskaradowy charakter, doprowadziła do jej upadku.

 • Biogram prof. Borisa Uspienskiego. Patrz więcej.

Biogram. Źródło Wikipedia:
Boris Andriejewicz Uspienski (ros. Борис Андреевич Успе́нский ur. 1 marca 1937 w Moskwie) - rosyjski filolog, semiotyk kultury, mitograf.
Jeden z współtwórców Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotyki. W roku 1960 ukończył Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa gdzie wykładał do roku 1982. Pracował m. in. z Jurijem Łotmanem, który wpłynął na jego idee. Następnie pracował w Harvard University, Cornell University, na uniwersytecie w Wiedniu i Uniwersytecie w Graz. Obecnie wykłada na uniwersytecie w Neapolu. Mieszka w Rzymie. Został wybrany na członka wielu europejskich towarzystw naukowych i akademickich.
Bibliografia jego prac liczy kilkaset pozycji, w tym 28 książek.
Historia i semiotyka to zbiór studiów, obrazujący przemianę, której semiotyka uległa w latach osiemdziesiątych pod wpływem spotkania z historią. Uprzywilejowanym terenem badań, na podstawie których autor buduje swe modele teoretyczne, są dzieje i kultura Rosji.
[edytuj] Tłumaczenia prac na język polski
Książki:
 • Kult św. Mikołaja na Rusi, przeł. Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa, Zofia Kozłowska, Lublin 1985, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 375, ISBN 83-00003096 (1982)
 • (z Wiktorem M. Żywowem) Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy, przeł. i wstępem opatrzył Henryk Paprocki, Warszawa 1992, Wyd. PIW, str.158, ISBN 83-06020618
 • Poetyka kompozycji: struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji przeł. Piotr Fast, Katowice 1997, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, ISBN 8371640781
 • Historia i semiotyka, przeł. i przedmową opatrzył Bogusław Żyłko, Gdańsk 1998, Wyd. słowo/obraz terytoria, s. 215, ISBN 9788388560675
 • Car i patriarcha: charyzmat władzy w Rosji: bizantyjski model i jego nowe rosyjskie ujęcie, oprac. i przeł. Henryk Paprocki, Katowice 1999, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, ISBN 83-71642113
 • Car i imperator - Namaszczenie władcy i semantyka tytułów monarchy, Katowice 2002, tłum. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, s. 100, ISBN 83-7164-332-2
 • Religia i semiotyka, wybór, przekład i przedmowa Bogusław Żyłko, Gdańsk 2002, Wyd. słowo/obraz terytoria, s 216, ISBN 83-88560-67-0
Teksty w antologiach:
 • Semiotyka kultury, praca zbiorowa, Warszawa 1977, PIW, s. 466 (Zawiera m in. tekst napisany z Jurijem Łotmanem O semiotycznym mechanizmie kultury oraz Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki (na przykładzie malarstwa i literatury), O systemie przekazu obrazu w rosyjskim malarstwie ikon, Gramatyczna poprawność i metaforyka poetycka (Tezy).
 • Sztuka w świecie znaków, Gdańsk 2002, s. 264, Wyd. słowo/obraz terytoria, ISBN 83-8856059X (antologie otwiera "autoprezentacyjny" artykuł Borisa Uspienskiego, ukazujący miejsce semiotyki sztuki wśród całości tematów badawczych tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 15.04.2011 r., 0:00

13 kwietnia 2011 r.

WYKŁAD PROF. WERNERA SOLLORSA

Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi...

Wykład prof. Wernera Sollorsa z Harvard University zatytułowany Dedicated to a Proposition: 'All Men Are Created Equal' in American Culture (Oddani idei: Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi w kulturze amerykańskiej) zgromadził ogromną rzeszę studentów anglistyki i nie tylko. Profesor Sollors mówił o społecznym i literackim znaczeniu najbardziej znanego cytatu z Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1776, mówiącego o tym, że "wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi". Profesor Werner Sollors wskazał na społeczne skutki deklaracji prowadzące z czasem do zniesienia niewolnictwa oraz nawiązał do literackich, filmowych, muzycznych, a nawet musicalowych dzieł inspirowanych tym najbardziej znanym dokumentem w historii Stanów Zjednoczonych. Spotkanie z profesorem poprowadził prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński amerykanista z Instytutu Anglistyki. Wykład odbył się 13 kwietnia 2011 r. na Wydziale Filologicznym.
Galeria zdjęć z wykładu. Kliknij zdjęcie.
Biogram prof. Wernera Sollorsa oraz anglojęzyczny opis wykładu. Patrz więcej.

 

Beginning with the composition and signing of the Declaration itself, this survey of pious and irreverent uses of the most famous phrases of the Declaration in American literature and culture ranges from the Massachusetts freedom suits, Abraham Lincoln, and Martin Luther King to adaptations by the suffrage and labor movements and by immigrants. It ends with twentieth-century parodies by H.L. Mencken and in the bureaucratese style of Eisenhower.


Prof. Werner Sollors jest jednym z najwybitniejszych współczesnych amerykanistów, czołowym specjalistą w dziedzinie literatury i kultury afroamerykańskiej oraz kultur i literatur etnicznych składających się na kulturę USA. Wśród jego publikacji, uważanych za fundamentalne w tym obszarze, znajdują się Beyond Ethnicity. Consent and Descent in American Culture(1986), Neither Black Nor White Yet Both. Thematic Explorations of Interracial Literature (1997) i Ethnic Modernism (2008). Ponadto prof. Sollors jest, wraz z Greilem Marcusem, współredaktorem A New Literary History of America (2009).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 08.04.2011 r., 0:00

14 kwietnia 2011

WYKŁADY I WARSZTATY PROF. KENNETHA PICKERINGA

Kenneth Pickering, profesor honorowy na Uniwersytecie Kent w Canterbury, praktyk i teoretyk teatru, reżyser sztuk misteryjnych wystawianych wielu brytyjskich katedrach, autor cenionej książki Drama in the Cathedral (Dramat w Katedrze) i aktor wygłosił dwa wykłady i poprowadził warsztaty na Uniwersytecie Gdańskim. W czwartek 14 kwietnia wygłosił wykład: SO THIS IS THEATRE / OTO CZYM JEST TEATR, a następnie poprowadził warsztaty teatralne FINDING A VOICE / SZUKAJĄC GŁOSU, w piątek zaś 15 kwietnia studenci wysłuchali wykładu zatytułowanego A SPACE FOR POETRY / PRZESTRZEŃ DLA POEZJI.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 07.04.2011 r., 0:00

10-11 czerwca 2011

KONFERENCJA NAUKOWA

JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

VII ogólnopolska konferencja naukowa pn. JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA, zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie, odbyła się 10-11 czerwca 2011 r. w Pelplinie.
Jej tematyka dotyczyła zagadnień związanych z językiem, szkołą i religią oraz szeroko rozumianym dialogiem, takich jak m.in. język a budowanie wspólnoty, język tekstów religijnych a kompetencje odbiorcze, dialog jako sposób poznania siebie i drugiego człowieka.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytutu Slawistyki PAN, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy wygłosili 30 referatów.
Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 25.03.2011 r., 0:00

15-16 stycznia 2011

POLSKA LITERATURA EMIGRACYJNA

W BERLINIE I SZTOKHOLMIE PO ROKU 1890

 

 
Konferencja naukowa pod tytułem: „Polska literatura emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie po 1980 roku” odbyła się 15-16 stycznia 2011 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W konferencji odczyty wygłosiło 11 naukowców z Polski (m.in. takich ośrodków naukowych, jak Poznań, Słupsk, Gdańsk), z Niemiec (Lipsk, Berlin) oraz ze Szwecji (Sztokholm, Lund). Obok referatów teoretycznych, dotyczących chociażby samego problemu definiowania pojęcia emigracji (prof. Ewa Teodorowicz-Hellman) oraz przekrojowych, dotyczących wzajemnej recepcji pisarzy polskich i niemieckich (prof. Marion Brandt), zmian w stosunkach pisarzy do historii i polityki po 1989 roku (prof. Hans-Christian Trepte), tożsamości pisarzy emigracyjnych (dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz), obrazu Berlina w literaturze migracyjnej (dr Joanna Flinik) czy polskiego środowiska literackiego w Berlinie (Aleksandra Wrona), wiele referatów dotyczyło twórczości konkretnych pisarzy i publicystów zamieszkałych w Berlinie i Szwecji (prof. Hieronim Chojnacki, prof. Brigitta Helbig-Mischewski, dr Dorota Tubielewicz-Mattsson, dr Janina Gesche). Pewnego rodzaju uzupełnienie czy poszerzenie spektrum rozważań stanowiło wystąpienie dotyczące teatru polskiego w Berlinie (dr Eliza Szymańska). Ponieważ prelegenci reprezentowali różne dziedziny naukowe (germaniści z Polski oraz Niemiec, skandynawiści z Polski, slawiści z Niemiec i Szwecji) znalazło to swoje odzwierciedlenie w niezwykle ciekawych i owocnych dyskusjach, towarzyszących każdemu referatowi. Dodatkowym punktem programu było spotkanie autorskie z Iwoną Mickiewicz i Brygidą Helbig-Mischewski, pisarkami emigracyjnymi z Berlina, które odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku przy ul. Mariackiej. Poza zapoznaniem się z twórczością obu pisarek spotkanie przybrało formę dyskusji nad zagadnieniem tożsamości narodowej pisarzy emigracyjnych. W maju 2012 roku planowana jest kontynuacja konferencji w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Sztokholmie.
Organizatorzy: Zakład Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej UG oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Sztokholmie.
Relacja dr Eliza Szymańska

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 26.01.2011 r., 0:00

28 kwietnia 2011

KONFERENCJA CHOPINOWSKA

Interdyscyplinarna konferencja pt. "Chopinowskie rezonanse" odbyła się 28 kwietnia 2011 roku na Wydziale Filologicznym UG. Konferencję zorganizowały: Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Teoretyków Literatury.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 13.01.2011 r., 0:00

17 stycznia 2011

Książki naszych doktorów

Szymanowski, Kijowski i Kapuściński

Promocja trzech znakomitych książek, opublikowanych właśnie rozpraw doktorskich: dr Magdaleny Horodeckiej Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, dr Agnieszki Tomasik (Nie)napisane arcydzieło. Znaczenie "Dziennika" w twórczości Andrzeja Kijowskiego oraz dr. Bartosza Dąbrowskiego Szymanowski. Muzyka jako autobiografia, odbyła się 17 stycznia w sali Rady Wydziału Filologicznego. Wszystkie doktoraty napisane zostały pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej na Filologicznych Studiach Doktoranckich na Wydziale Filologicznym UG, a wydane przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Rozmowy z autorami skupiły się wokół bohaterów promowanych książek. Bartosz Dąbrowski w rozmowie z prof. dr hab. Ewą Graczyk opowiadał o wielkiej przemianie, niemożliwym autobiograficznym spektaklu Karola Szymanowskiego, który z dziecka-młodzieńca, outsidera naznaczonego poczuciem winy, związanym z własnym homoseksualizmem, staje się egocentrycznym, samoświadomym, narcystycznym artystą. Książka Bartosza Dąbrowskiego jest próbą zdania sprawy z biografii wewnętrznej, która przenika w muzyczne i literackie dzieło tego kompozytora. Agnieszka Tomasik mówiła o Dzienniku Andrzeja Kijowskiego i zawartym w nim marzeniu pisarza o wielkiej nienapisanej powieści-arcydziele: – Zmysłem krytyka Kijowski gorączkowo poszukiwał „przepisów” na arcydzieło w literaturze już istniejącej – „zamawiał” jako krytyk powieść i jako krytyk pisał, co pragnąłby przeczytać – twierdzi autorka książki. – Ujście tego niespełnienia znajdował w pisaniu Dziennika, który stał się paradoksalnie jego najważniejszą książką. Magdalena Horodecka swoje studium zatytułowane Zbieranie głosów poświęciła strategiom narracyjnym, konwencjom literackim, z których zbudowany jest artyzm reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Rozmowa z autorką poświęcona była kategoriom fikcjonalności i niefikcjonalności, wielogłosowości i antropologicznemu namysłowi zawartemu w dziełach reportera oraz ich mistrzowskiemu uniwersalizmowi.
Anna Malcer-Zakrzacka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 10.01.2011 r., 0:00

13-14 grudnia 2010

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

POLSKA JAKO TEKST. POLSKA JAKO SPEKTAKL

Niezwykle ważna ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Polska jako tekst. Polska jako spektakl. Dyskursy, narracje, inscenizacje odbyła się 13 i 14 grudnia 2010 w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Inicjatorami burzy mózgów i naukowego dyskursu nad polską literaturą i zmianami społecznymi po '89 roku byli profesorowie: Zbigniew Majchrowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Piotr Mitzner z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy we wstępie do konferencji zadali kilka zasadniczych pytań będących przedmiotem późniejszej analizy m.in. Jeśli Polska jest tekstem, to jak go czytać, jak interpretować, przy pomocy jakich narzędzi? Czy w przeszłości ukryte są klucze do współczesności czy tylko wytrychy? Po której stronie jest etos polskiego inteligenta? Jak zmieniał się świat słów, obrazów i dźwięków wokół nas w ostatnich 20 latach?

Organizatorom zależało więc nie tyle na sprawozdaniach z przeszłości, co na próbie rozpoznania dnia dzisiejszego. Zmierzyło się z nią 21 prelegentów z całej Polski. O magicznym lęku Polaków przed użyciem słowa Polska oraz o karierze skrótowca PRL mówił prof. dr hab. Aleksander Nawarecki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w referacie Logos i logo, Polska i PRL. - PRL zredukował swój desygnat do rzędu rzeczy pospolitych, nieudanych PRL-duperel - mówił prof. Nawarecki. W swoim referacie zauważył także popularność sentymentalnych wydawnictw albumowych sławiących życie i podtrzymujących mit PRL-u i kariery gadżetów z tamtego czasu, którą nazwał wyprzedażą masy spadkowej. Prof. Robert Cieślak z Uniwersytetu Szczecińskiego analizując teksty prasowe ostatnich lat mówił o kresie romantycznego bohatera romantycznego na przykładzie Andrzeja Gołoty cytując artykuł "Miliardy za hańbę" ucieczki z pola walki i długim trwaniu bohatera pozytywistycznego na przykładzie Adama Małysza. Prof. Stanisław Rosiek, jedyny prelegent z Uniwersytetu Gdańskiego (a szkoda) w referacie zatytułowanym Tego świata już nie ma przypomniał swoją sentymentalną tęsknotę za wolnością słowa i prawdą, która trapiła go czasach komuny. Mówił o pewnym rozczarowaniu po odzyskaniu wolności, o stanie rozpadu wspólnego paradygmatu i konieczności dochodzenia do prawdy w toku niekończących się negocjacji i sporów. Referat prof. Rośka był zapowiedzią jego najnowszej książki zatytułowanej Władza słowa.
Anna Malcer-Zakrzacka
 • Program konferencji.
 • Współorganizatorem konferencji jest Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 07.12.2010 r., 0:00

18 listopada 2010 r.

FILOZOFICZNE KOŁO NAUKOWE KULTUROZNAWCÓW

LeMonada

Studenci kulturoznawstwa zainteresowani pogłębioną refleksją nad szeroko rozumianą współczesną kulturą postanowili powołać koło naukowe. W miniony czwartek (18 listopada 2010 r. odbyło się zebranie założycielskie. Część organizacyjną poprzedził wykład dr. Lecha Grudzińskiego z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG zatytułowany Fryderyk Nietzsche i kryzys kultury. Problemy poruszone w trakcie wykładu dobrze, zdaniem słuchaczy, wpisują się w problematykę, którą w swych dalszych działaniach chciałoby rozwijać powstające właśnie Koło. W części organizacyjnej omówiono zadania jakie stawiają przed nowopowstającym kołem studenci-założyciele oraz dokonano wyboru władz. Do zarządu Koła Naukowego Filozofów Kulturoznawstwa LeMonada wybrani zostali Monika Deranek (3 rok), Katarzyna Szupiluk (3 rok), Maciej Sas (3 rok), Anna Kotowicz (1 rok MSU) i Małgorzata Kraszewska (1 rok MSU). Koło otwarte jest na nowych członków. Opiekunem Koła został dr Zbyszek Dymarski.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 23.11.2010 r., 0:00

Wrzesień 2010 r.

BADANIA NAUKOWE W REPUBLICE AŁTAJ

Z końcem września 2010 r. dobiegły końca badania naukowe w Republice Ałtaj, zorganizowane przez studentki rosjoznawstwa, w ramach inicjatyw Koła Naukowego Rusycystów „Translationis”.
Niespełna trzy miesiące spędzone w Ałtaju, to zaledwie preludium do poznania tego bogatego kulturowo zakątka Federacji Rosyjskiej. To jednak wystarczająco, by dać się uwieść jego magii. Republika Ałtaj to tygiel etniczny, gdzie na skrawku ziemi porównywalnym do jednej trzeciej terytorium Polski, współistnieje i przeplata się ze sobą wiele kultur, tradycji i punktów widzenia. Ałtaj to także teren bogaty historycznie – rozrzucone w stepie kamienne posągi wojowników i rysunki naskalne są świadectwem dziejów począwszy do epoki brązu.
Tematyka badań dotyczyła poznania różnic i relacji między autochtonicznymi mniejszościami etnicznymi, zamieszkującymi Republikę Ałtaj, ich samookreślenia i miejsca we współczesnej Rosji. Studentki odbyły również cykl spotkań z członkami Stowarzyszenia Polonijnego „Zdrój” w stolicy republiki - Gorno-Ałtajsku, zbierając materiały dotyczące historii rodzin posiadających polskie korzenie, zagadnienia polskości i kultywowania polskich tradycji.
Dokumentacja fotograficzna, zgromadzona podczas badań zostanie pokazana na Wydziale Filologicznym UG, a zebrany materiał etnograficzny i socjologiczny posłuży do przygotowania publikacji naukowej.

Galeria zdjęć z Ałtaju. Kliknij zdjęcie poniżej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 22.11.2010 r., 0:00