fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

22-23 września 2011

KONFERENCJA GÓRNOWICZOWSKA

Ogólnopolska Konferencja pn. „Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”, która odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego 22 i 23 września 2011 r., stanowi kontynuację Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego „Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś”, organizowanego od 1986 r. (co dwa lata) przez Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego dla uczczenia prof. dr hab. Huberta Górnowicza (1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty, jednego z twórców gdańskiego środowiska językoznawczego. Tegoroczna konferencja, współorganizowana przez Zakład Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski stanowiła już 13. spotkanie z cyklu Konferencji Górnowiczowskich. Jej tematyka dotyczyła zagadnień związanych z językowym obrazem Kaszub i innych regionów Pomorza w czasach dawnych i obecnych. Podczas konferencji wygłoszono 30 referatów.

 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 27.09.2011 r., 0:00

Wrzesień 2011

RE-WIZJE AMERYKI POŁUDNIOWEJ

Latem tego roku ukazała się książka „Re-wizje Ameryki Południowej”, która jest efektem studenckich badan naukowych przeprowadzonych przez studentów kulturoznawstwa UG w Ekwadorze.
Ośmioro studentów kulturoznawstwa pojechało we wrześniu 2009 roku na badania naukowe do Ekwadoru. Przy współpracy ekwadorskiej fundacji Sumak Allpa prowadzili oni badania współczesnej sytuacji Indian Quichua z ekwadorskiej części Amazonii. Po powrocie studenci napisali artykuły, które pod redakcją dr Aleksandry Wieruckiej zostały zawarte w książce, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Projekt badawczy był objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UG, prof. Bernarda Lammka, a publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych przez Prorektora ds. Nauki, prof. Grzegorza Węgrzyna, Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. Andrzeja Ceynowę oraz kierownika Katedry Kulturoznawstwa, prof. Michała Błażejewskiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 23.09.2011 r., 0:00

6-8 października 2011

V SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Spór o stereotypy – Stereotypy sporu

V SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA pod hasłem „Historia – Polityka – Kultura” odbyła się w dniach 6-8 października 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W jej ramach można było wysłuchać cyklu wykładów oraz dyskusji - okrągłego stołu zatytułowanego Spór o stereotypy – Stereotypy sporu, w którym udział wzięli dyr. Jan Malicki (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Dmitri Strovsky (Uniwersytet Uralski).
Pierwszego dnia wykład otwarty zatytułowany Juliusz Mieroszewski i jego wizja relacji między Polską a Rosją wyglosił dr Sławomir Dębski, dyrektor centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Ostatniego dnia wykład Marian Zdziechowski – świadek epoki i tłumacz Rosji wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Opacki, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Szkoła Polsko-Rosyjska zorganizowana została przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 19.09.2011 r., 0:00

7 – 9 grudnia 2011

SACRUM W KINIE – DEKADĘ PÓŹNIEJ

Przed dekadą spotkali się w Uniwersytecie Gdańskim filmoznawcy oraz kulturoznawcy, by zastanowić się nad formami obecności sacrum i tematyki religijnej w kinie. Efektem była wydana w 2002 roku publikacja pt. „Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie” zawierająca blisko 20 tekstów. Tom pokonferencyjny stał się jednym z najistotniejszych osiągnięć badawczych polskiego filmoznawstwa w dziedzinie związków kina i sacrum. W dniach 7 – 9 grudnia 2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się trzydniowa konferencja "Sacrum w kinie - dekadę później", w której udział wzięło 34 prelegentów z całej Polski. W referatach analizujących tematykę sacrum w kinie współczesnym mowa była, m.in. o próbie uchwycenia rzeczywistości religijnej w erze ponowoczesnej, sacrum w świecie po dekonstrukcji.
O różnicy między sacrum a sanctum, o religii jako sposobie udzielania sacrum, o sacrum jako o konstrukcie pomocnym w opisie przeżycia religijnego, o tym, że człowiek religijny czyta świat czyli morfologii sacrum, tu za Mircea Eliade, mówił filozof, dr Zbyszek Dymarski z Katedry Kulturoznawstwa UG. Ks. dr hab. Marek Lis z Opola zastanawiał się nad epifanią i instrumentalizacją Boga w kinie współczesnym. W swoim referacie przekreślił związek między religijnością twórcy a epifanią Boga w filmie. Nawiązał do słów św. Jana, mówiących o tym, że Boga nikt nigdy nie widział, a więc jest on niewidzialny. W tym punkcie rodzi się, zdaniem prelegenta, problem czy paradoks w filmowych prób jego przedstawienia:
- Bóg ginie w efektach specjalnych, tam często następuje próba jego instrumentalizacji - mówił ks. prof. Marek Lis, współautor "Światowej encyklopedii filmu religijnego".
Na kwestii rozpięcia kina religijnego między medytacją a dramatem, m.in. w filmie "Drzewo życia" mówiła dr Mariola Marczak. Pewnego rodzaju epifanią był natomiast referat dr Joanny Sarbiewskiej zatytułowany "Po dekonstrukcji - doświadczenie kenotyczne w kinie w świetle teologii negatywnej i mistycznej nocy ciemnej". Mówiła ona m.in. o nowoczesnym doświadczeniu pustyni, o istotowym ogołoceniu człowieka do nicości w filmach o samobójstwie, m.in. w filmie opartym na opowiadaniu osoby, która zagłodziła się na śmierć, zatytułowanym "Odgłosy robaków - zapiski mumii" w reż. Petera Liechti'ego oraz o pewnego rodzaju parareli doświadczenia samobójczego filmowego bohatera do doświadczenia mistyków chrześcijańskich. Doświadczenie epoki śmierci Boga czy też doświadczenie mistycznej "nocy ciemnej" w kinie prelegentka przełożyła bardzo sugestywnie na współczesny czas historyczny, nazywając go czasem Wielkiej Soboty, przytaczając jednakże słowa Jacquesa Derridy, że chrześcijaństwo nie wyczerpało wszystkich swoich możliwości.
Kolejne części pierwszego dnia konferencji poświęcone były kinu autorskiemu: Pawła Ługina, Andrieja Tarkowskiego, Andrieja Zwiagincewa, Jessiki Hausner oraz Bruno Dumonta.
Drugi dzień konferencji rozpoczęła sekwencja na temat polskiego filmu dokumentalnego. Prof. dr. hab. Mirosław Przylipiak wygłosił krótki i usystematyzowany przekrój przez polskie filmy dokumentalne o katastrofie smoleńskiej, zastanawiając się przy okazji nad obiektywizmem w kinie dokumentalnym. Konstatacja prof. Przylipiaka brzmiała, że filmy te choć nieobiektywne uchwyciły i ukazały fundamentalne rysy psychospołecznego obrazu współczesnej Polski. Następnie mgr Michał Piepiórka poruszył problem indywidualizmu wiary, akościelności czy hipokryzji wśród dzisiejszych polskich katolików w autobiograficznym dokumencie Macieja Cuske "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Trzeci dzień konferencji był m.in. wyjściem poza chrześcijaństwo w doświadczaniu sacrum w kinie współczesnych.
Organizatorami byli: Instytut Filologii Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa, Naukowe Koło Filmoznawców UG, Interdyscyplinarne Koło Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka
 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.
Po ponad dekadzie – okresie wystarczającym dla ewolucji problematyki - postanowiliśmy powrócić do tematu i zastanowić się nad pytaniami:
 • Jaka jest dziś kondycja problematyki sacrum w kinie i filmu religijnego?
 • Jacy autorzy, przy pomocy jakich strategii twórczych poszukują sacrum lub w jaki sposób je degradują?
 • Na ile zmiana kontekstu medialnego i kulturowego, w którym funkcjonuje kino, wpłynęła na ekranowe opracowanie tematyki sacrum?
Stąd też hasło Sacrum w kinie – dekadę później. Finalnym celem projektu będzie publikacja pt. Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, vol. 2. Pragniemy, aby konferencja (a co za tym idzie także antologia) eksplorowała jak najszersze pole badacze relacji kino – sacrum, nie pominęła najistotniejszych obszarów problemowych charakterystycznych dla współczesności, i - w miarę możliwości - posiadała merytoryczną zwartość. Dlatego też - obok tradycyjnej w takich przypadkach formy otwartego zaproszenia do wszystkich zainteresowanych - kierujemy osobiste zaproszenia do badaczy specjalizujących się w wybranej problematyce.
Efekty prac filmoznawców i badaczy z innych dyscyplin chcielibyśmy zaprezentować podczas trzydniowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 7 – 9 grudnia 2011 roku w Uniwersytecie Gdańskim.
 
Zagadnienia ogólne
 • Wokół kategorii sacrum (redefinicje)
 • Sacrum w kinie ponowoczesnym
 • Dystynkcja: kino metafizyczne - kino religijne
 • Dystynkcja: film religijny - film o tematyce religijnej
 • Kino religijne XXI wieku. Rozpoznanie zjawiska
 • Tematyka religijna we współczesnym kinie gatunkowym
 • Współczesne kino biblijne
 • Sacrum we współczesnym kinie skandynawskim
 • Sacrum we współczesnym kinie rosyjskim
 • Sacrum we współczesnym kinie latynoskim
 • Sacrum we współczesnym kinie Dalekiego Wschodu
 • Tematyka religijna w kinie hinduskim
 • Wizerunek islamu w kinie współczesnym
 • Sacrum we współczesnym kinie polskim
 • Religia w serialach (polskich i/lub obcych)
 • Sacrum w kinie dokumentalnym (najważniejsze dzieła)
 • Tematyka i topika religijna w kinie animowanym
Przykładowe zagadnienia szczegółowe:
 • Kobiety w kinie religijnym/o tematyce religijnej
 • Sacrum we współczesnym kinie fantastycznym
 • Apokryficzność współczesnego kina biblijnego
 • Antropomorfizacja zaświatów
 • Psychologizacja świętości
 • Religijne aspekty twórczości autorów kina współczesnego (np. Lecha Majewskiego potyczki z religią; Pedro Almodovar i religia itp.)
 • Apokalipsa, jako temat filmowy
 • Fenomen Kodu da Vinci
 • Fenomen Władcy pierścieniOpowieści z Narni
 • Fenomen Pasji Gibsona
Wybrane, głośne filmy o tematyce religijnej ostatniej dekady:
 • Między piekłem a niebem
 • Matrix
 • Młyn i krzyż
 • Siostry Magdalenki
 • Egzorcyzmy Emily Rose
 • Requiem (Schmida)
 • Requiem (Leszczyńskiego)
 • Lourdes
 • Obóz Jezusa
 • Jak w niebie
 • Jabłka Adama
 • Popiełuszko – wolność jest w nas
 • Dogma
 • Stygmaty
 • Filmy Kim Ki-duka
 • Ludzie Boga
 • Złe wychowanie
 • Maria (Ferrary)
 • Księga życia
 • Źródło (Aronofsky)
 • Madeinusa
 • Antychryst
 • Anioły w Ameryce
 • Wyspa
 • Powrót
 • Metanoia
 • Milarepa
 • Biała wstążka
 • Wujek Boonmee ... i wiele innych
Partnerzy: Akademickie Centrum Kultury UG, Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki UG, Parlament Studentów UG, Parlament Doktorantów UG
Patroni medialni: Gazeta.pl, Kulturaonline, Gdyński Kwartalnik Artystyczny Bliza, Panoptikum
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 21.07.2011 r., 0:00

13-14 października 2011

Translacja pośród zwrotów kulturowych/

Translation im Spannungsfeld der cultural turns /

Translation Among Cultural Turns

 

W dniach 13-14 października 2011 Instytut Filologii Germańskiej odbyła się konferencja zatytułowana Translacja pośród zwrotów kulturowych. Temat konferencji nawiązywał do dyskursu, który we współczesnej humanistyce utożsamia filologię z kulturoznawstwem i podkreśla znaczenie tzw. zwrotów kulturowych, które doprowadziły w obrębie filologii do przewartościowań i zmian perspektywy. Począwszy od zwrotu interpretacyjnego z jego wyobrażeniem kultury jako tekstu, poprzez zwrot performatywny, retoryczny, postkolonialny i przestrzenny, skończywszy na zwrocie ikonicznym oraz społecznym kolejne zmiany paradygmatu dają filologom możliwość nowego przemyślenia i poszerzenia pola refleksji oraz własnych metod badawczych.
W obrębie kulturoznawstwa szczególne miejsce zajmuje pojęcie translacji. Termin ten nie ogranicza się dziś do przekładu językowego (interlingwalnego), ale obejmuje zjawiska „przekładopodobne” (np. przekład intersemiotyczny), a także – w znaczeniu metaforycznym – wszelkie formy kontaktów międzykulturowych oraz liczne procesy i działania antropologiczne, filozoficzne czy też medialne. Tak rozumiana translacja uruchomiła w kulturoznawstwie zwrot translacyjny, który także filologów uwrażliwił na takie zjawiska, jak: translacyjny status kultury, odwrót od wyobrażenia jednoznacznie zarysowanej tożsamości, hybrydyczność, strategie reprezentacji i konstruowania Innego.
Obrady odbywały się językach niemieckim, angielskim i polskim.
Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.

 


W ramach konferencji rozważano następujące pytania:
 • Gdzie leży miejsce translacji (i translatologii) w dyskursie współczesnej humanistyki?
 • Na ile translacja – sama będąc punktem wyjścia zwrotu translacyjnego – podlega prawidłom pozostałych zwrotów kulturowych?
 • W jaki sposób translacja w ujęciu kulturoznawczym może się przyczynić do zintegrowania badań językoznawczych i literaturoznawczych?
 • Jak można pokazać działanie zwrotów kulturowych na konkretnych przykładach (tłumaczeniach tekstów literackich i użytkowych)?
 • W jaki sposób można zastosować metodologiczne pożytki ze zwrotów kulturowych w dydaktyce przekładu?

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 19.07.2011 r., 0:00

26-27 maja 2011

DNI ARKTYCZNE W KATEDRZE SKANDYNAWISTYKI

Podczas pierwszego dnia przybliżono wybrane zjawiska we współczesnej kulturze Saamów, które świadczą o twórczym dialogu między tradycyjną sztuką saamskich nomadów a sztuką Zachodu (działalność teatru w Kautokeino i współcześni muzycy saamscy). Ponadto członkowie koła tłumaczy przedstawili teksty z przygotowanej przez nich antologii bajek saamskich, zaczerpniętych ze zbiorów folklorystów norweskich. Wprowadzeniem do prezentacji tłumaczy było wystąpienie dr Marii Sibińskiej pt. Ze zbiorów Justa Qvigstada. O bajkach i podaniach saamskich. Dzień poświęcony kulturze Saamów kończyła projekcja filmu fabularnego pt. „Bunt w Kautokeino”, poprzedzona prelekcją na temat historycznego kontekstu przedstawianych w filmie wydarzeń.
Pokaz filmowy był możliwy dzięki pomocy Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, która uzyskała od producenta pozwolenie na projekcję w ramach festiwalu. Pokaz odbywał się we współpracy z DKF UG Miłość Blondynki.
Drugi dzień, poświęcony Grenlandii, otworzyła mgr Agata Lubowicka, mówiąc o Grenlandii jako o atrakcyjnym temacie badań naukowych. Kolejne prelekcje poświęcone były analizom literatury związanej z Grenlandią z wykorzystaniem teorii postkolonialnej oraz teorii gender. Członkowie Koła Tłumaczy sekcji duńskiej zaprezentowali bajki grenlandzkie w swoim przekładzie, pochodzące ze zbioru Knuda Rasmussena „Mity i podania z Grenlandii”. Dzień zakończył pokaz filmu „Eksperyment”, poprzedzony prelekcją na temat warunków społeczno-historycznych Grenlandii w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Pokaz filmowy zorganizowano dzięki współpracy z Ambasadą Królestwa Danii w Warszawie, Duńskim Instytutem Kultury, Duńskim Instytutem Filmowym w Kopenhadze oraz DKF UG Miłość Blondynki. Już dzisiaj możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych Arktyką na przyszły rok.
Organizatorzy Dni Arktycznych:
dr Maria Sibińska i mgr Agata Lubowicka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 26.05.2011 r., 0:00

31 maja 2011

SPOTKANIE AUTORSKIE

Niepokój Czesława Miłosza

Spotkanie z redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, autorem książki MIŁOSZ. Biografia (Znak 2011) Andrzejem FRANASZKIEM zatytułowane NIEPOKÓJ CZESŁAWA MIŁOSZA odbyło się we wtorek 31 maja 2011 r.o godz. 12.00 (w samo południe) na Wydziale Filologicznym UG, ul. Wita Stwosza 55. Spotkanie zorganizowało TOWARZYSTWO LITERACKIE im. A. Mickiewicza oraz STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW UG. Tego samego dnia wieczorem w Nadbałtyckim Centrum Kultury odbyła się promocja tej długo oczekiwanej biografii Czesława Miłosza. Rozmowę z Andrzejem Franaszkiem poprowadzili Krystyna i Stefan Chwinowie.

Miłosz. Biografia.

Opis biografii i sylwetka autora. Patrz więcej.

Miłosz. Biografia to nie tylko barwny portret jednego z największych twórców XX wieku, ale również historia tego stulecia, z jego okrutnymi paroksyzmami: wojnami, rewolucjami, totalitaryzmami, powstaniami, dyktaturami, zrywami niepodległościowymi. Wszystkich tych wydarzeń – a także kluczowego dla tej epoki losu wygnańca – żyjący blisko sto lat poeta doświadczył na własnej skórze; ale też wnikliwie opisał w dziełach zdumiewających skalą artystycznej różnorodności.
Andrzej Franaszek zbierał materiały do tej biografii przez przeszło dziesięć lat – w Polsce i na Litwie, we Francji i w Ameryce. Dotarł do wszystkich, którzy mogli o Miłoszu powiedzieć coś istotnego, spenetrował archiwa w Beinecke Library i Maisons-Laffitte, prześledził obfitą korespondencję poety. Autor fantastycznie operuje zebranym materiałem, nie przytłaczając czytelnika nadmiarem wiadomości, a raczej budując portret bohatera swej opowieści lekkimi pociągnięciami pióra. Nie pomija bolesnych i trudnych tematów, drażliwych spraw osobistych, dramatycznych decyzji i wyborów. Pokazuje je z kulturą i empatią, pomagając nam poznać tajemnice fascynującego losu wielkiego człowieka.
Czytając dzieło Andrzeja Franaszka, nabieramy nadziei, że uda się przeniknąć fenomen talentu i meandry osobowości Miłosza, zrozumieć, co ukształtowało jego umysłowość, wyobraźnię, wrażliwość poetycką.

Andrzej Franaszek (1971) – krytyk literacki, redaktor działu kultury w „Tygodniku Powszechnym”, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się twórczością współczesnych pisarzy polskich. Autor m.in. książek: Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta (nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 1999 r., wydanie II: Znak 2008) oraz Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy (Znak 2010), licznych szkiców, a także scenariuszy filmów dokumentalnych. W maju 2011 ukazała się jego długo oczekiwana, blisko 1000-stronicowa książka Miłosz. Biografia. Mieszka w Krakowie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 20.05.2011 r., 0:00

18 czerwca 2011

NAGRODA LITERACKA GDYNIA DLA STEFANA CHWINA

Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni

Stefan Chwin, profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, został pierwszym pomorskim autorem, który zdobył Nagrodę Literacką Gdynia 2011. Laury profesorowi Stefanowi Chwinowi, naszemu wybitnemu literaturoznawcy i pisarzowi przyniósł I tom książki profesorskie zatytułowanej Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (Wydawnictwo Tytuł). Książka to cykl wykładów, plon pracy naukowej i dydaktycznej profesora w Instytucie Filologii Polskiej naszego Wydziału. Jest to imponujących rozmiarów esej, i w takiej kategorii został nagrodzony o literackich i malarskich obrazach samobójstwa i samobójców od antyku do współczesności:
- Nie zajmuję się w swojej książce samobójstwem od strony medycznej czy klinicznej, interesuje mnie sposób, w jaki mówi o tym sztuka. To paradoks, że życie zajmuje się śmiercią, że potrafi tworzyć niezwykle piękne dzieła sztuki jej poświęcone. Książka została nagrodzona, ale wydawca nie ma już ani jednej jej egzemplarza. Może z czytelnictwem w Polsce nie jest wcale tak źle? Kończę właśnie pracę nad drugim tomem. W pierwszym skupiłem się na sztukach wizualnym, w drugim zajmuję się literackim obrazem samobójstwa. Zaglądam do literatury z bardzo dawnych czasów, aż do II połowy XX wieku. Książka powinna ukazać się w najbliższych miesiącach - powiedział autor w dniu otrzymania nagrody "Gazecie Wyborczej. Trójmiasto".
Bohaterami książki są m.in. Jerzy Kosiński, Aleksander Wat, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Rafał Wojaczek, ale także Judasz, Sokrates, Lukrecja, Sylwia Plath i Mishima.

Znakomitemu Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 13.05.2011 r., 0:00

16-17 maja 2011

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA

Słowotwórstwo w różnych odmianach języka

Konferencja Językoznawcza pn. „Słowotwórstwo w różnych odmianach języka” odbyła się 16–17 maja 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Była to już piąta z cyklu ogólnopolskich konferencji „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ” poświęconych pamięci Profesora Bogusława Krei (1931–2002), jednego z twórców gdańskiego językoznawstwa polonistycznego.
Organizatorami konferencji byli Zakład Współczesnego Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej UG), Zakład Języka Mediów (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG) i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Referenci – poloniści oraz slawiści i germaniści – omawiali zjawiska słowotwórcze występujące w różnych odmianach języka: w odmianach środowiskowych, stylistycznych i terytorialnych. Najwięcej wystąpień poświęcono zagadnieniom najnowszej polszczyzny: językowi potocznemu, językowi w Internetowi, slangowi studenckiemu, żargonowi młodzieżowemu („najmłodszej polszczyźnie”). Poddano analizie różne zjawiska słowotwórcze: grafosłowotwórstwo, neologizmy tekstowe, derywaty o funkcji perswazyjnej w publicystyce i reklamie. Obiektem zainteresowani uczestników konferencji było też pogranicze słowotwórstwa i innych działów językoznawstwa, zwłaszcza onomastyka (imiona, w tym formy pochodne od imion psów, nazwiska, nazwy miejscowe), a także pogranicza polszczyzny i innych języków, zwłaszcza języka angielskiego, ponadto zjawiska słowotwórcze w innych językach (niemieckim, kaszubskim i górnołużyckim).

 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej:
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 13.05.2011 r., 0:00

18 maja 2011

SEMINARIUM TEORETYCZNOLITERACKIE

Biografizm z badaniach literackich

Seminarium teoretycznoliterackie zatytułowane BIOGRAFIZM W BADANIACH LITERACKICH, którego gośćmi byli dr Beata Nowacka (UŚ) i prof. dr hab. Zygmunt Ziątek (IBL PAN) odbyło się w środę 18 maja 2011 r. na Wydziale Filologicznym. Jego uczestnicy mogli wysłuchać dwóch prelekcji: dr Beaty Nowackiej pt. Jak czytaliśmy reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, pisząc jego biografię oraz prof. dr hab. Zygmunta Ziątka pt. Biografia pisarza jako możliwość (ostatnia szansa?) historii literatury XX wieku. Następnie ów duet naukowców i autorów książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza odpowiadał na grad pytań studentów i doktorantów związanych z biografizmem, związkami biografii z gatunkiem literackim obranym przez pisarza, z teorią reportażu i w końcu z bohaterem napisanej przez nich biografii Ryszardem Kapuścińskim.
Seminarium poprowadziła dr Magdalena Horodecka z Zakładu Teorii Literatury Filologii Polskiej. Współorganizatorami spotkania były koła naukowe: Teoretyków Literatury i Polonistów.
 • Sylwetki i dorobek prelegentów. Patrz więcej.
 
Doktor Beata Nowacka i profesor Zygmunt Ziątek są autorami książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza wydanej przez Znak” w 2008 roku. Ostatnio ukazał się hiszpański przekład publikacji - Kapuściński. Una biografia literaria, tłum. Francisco Javier Villaverde, Madrid, Bibliopolis, 2010.

Dr Beata Nowacka:
Interesuje się problematyką reportażu, tematyką familiologiczną i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka m.in. książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków (Katowice, 2004 i 2006). Niedawno dla Biblioteki Narodowej przygotowała wstęp i opracowanie redakcyjne Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.
Książki:
 • "Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków", Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2004, 2006 (2 wyd.).
 • wraz z Zygmuntem Ziątkiem, "Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza" Kraków: Znak, 2008.
Najnowsze publikacje:
 • Ree-SHA-rd Kah-poosh-CIN-skee. Kapuściński po angielsku, "Pamiętnik Literacki", nr 3, 2007.
 • Ryszarda Kapuścińskiego reportaż intymny, w: "Życie jest z przenikania." Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, red. B. Wróblewski, posłowie: A. Kapuścińska, Warszawa: PIW 2008.
 • "Do końca życia będę reporterem", posłowie do: R. Kapuściński: Lapidaria I-III. T VI, red. B. Dudko, M. Szczygieł, Warszawa: AGORA, 2008.
 • Gdy Inny staje się Obcym. O dylematach spotkania na przykładzie "Szachinszacha" Ryszarda Kapuścińskiego, w: Spotkanie w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Materiały z debat III Festiwalu Kultur Świata, red. nauk. M. Horodecka, wstęp: Alicja Kapuścińska, Gdańsk 2009.
 • Mit Kanady w powieści i biografii Melchiora Wańkowicza. W: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. Red. B. Szałasta-Rogowska. Katowice: Uniwersytet Śląski, Oficyna WW 2010.

Prof. Zygmunt Ziątek:
Badacz literatury reportażowej, relacji między pisarstwem dokumentarnym i prozą beletrystyczną. Interesuje się  związkami literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku. Autor m.in. takich prac jak: Ksawery Pruszyński (Warszawa, 1972) oraz Wiek dokumentu: inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej (Warszawa, 1999).
Najnowsze publikacje:
 • Nowy widnokrąg (O W. Myśliwskim), w: „Teksty Drugie" 1997 nr 5.
 • Trzecie miasto Adama Zagajewskiego, w: „Teksty Drugie" 1999 nr 4.
 • Erotyka i lokalność (O Z. Nienackim) [w:] Krytyka feministyczna, siostra teorii i historii literatury, Warszawa 2000.
 • Borowski i Buczkowski jako pisarze zagłady [w:] Literatura polska wobec Zagłady, Warszawa 2000.
 • Przestrzeń i pamięć (O A. Stasiuku) [w:] Maski współczesności. Warszawa 2001.
 • Odkrywanie „małych obczyzn". (Młodsza proza lat dziewięćdziesiątych...), „Przegląd Humanistyczny" 2002 nr 4.
 • Misja odnowienia polskiej prozy (O krytyce Henryka Berezy) [w:] Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Warszawa 2003;
 • Chłopska przygoda z historią i literaturą (Adam Bień i inni) [w:] Dwudziestowieczność. Warszawa 2004.
 • Wrzos, Pruszyński, Wańkowicz. Rola wielkich indywidualności w narodzinach i rozwoju polskiego reportażu [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Lublin 2004.
 • Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków 2008.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 11.05.2011 r., 0:00