fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

21 listopada 2011

200. ROCZNICA ŚMIERCI HEINRICHA VON KLEISTA

21 listopada 2011 r. o godz. 12.00 w auli Wydziału Filologicznego Marlen Pelny poetka i muzyczka z Berlina recytowała fragmenty listów niemieckiego pisarza Heinricha von Kleista (1777-1811) w autorskim opracowaniu muzycznym. Spotkanie zorganizował Instytut Filologii Germańskiej. Odbyło się w ramach world ride reading z okazji obchodów dwusetnej rocznicy tragicznej śmierci pisarza. Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Heinricha Kleista (Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft) i Międzynarodowy Festiwal Literatury w Berlinie (internationales literaturfestival berlin). Wprowadzenie na temat życia i twórczości pisarza przedstawił prof. Mirosław Ossowski (IFG).
Lutz Hagestedt pisze: Listy Heinricha von Kleista – wciągasz głęboko powietrze i czytasz ciągiem do końca! (…) Zanurzenie w falach uczuć (…), poruszające i pouczające. Czytelnik siedzi nad tą epistolografią raz po raz zgrzytając zębami, to znów wprawia go ona w wesołość, często w głęboki podziw.
Spotkanie odbyło się przy wsparciu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD i Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.
Tekst: dr Anastasia Telaak
tłum. dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
  • Biogram Heinricha von Kleista oraz informacje o twórczości Marlen Pelny. Patrz więcej
Heinrich von Kleist - pisarz, dramaturg, poeta i publicysta niemiecki, tworzący w okresie oświecenia i klasyki weimarskiej. Pochodził ze starego pomorskiego rodu szlacheckiego. Urodził się w roku 1777 we Frankfurcie nad Odrą, zginął w wyniku śmierci samobójczej w 1811 r. nad jeziorem Wannsee pod Berlinem. Za życia na scenie niemieckiej literatury zajmował pozycję outsidera, dzisiaj inspiruje i wzbudza żywe zainteresowanie. Jest autorem licznych dramatów, m.in. Amphitryon (w tłum. polskim Amfitrion), Das Käthchen von Heilbronn (Kasia z Heilbronnu), Der Prinz von Homburg (Książę Homburgu)m Der zerbrochne Krug (Rozbity dzban) oraz noweli psychologicznych (np. Michael Kohlhaas).
Autorem przekładów współczesnych licznych utworów Heinricha von Kleista jest Jacek St. Buras. Premiera spektaklu Kasia z Heilbronnu w Teatrze Wybrzeże w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego miała miejsce w lutym 2011 r.
Poetka i muzyczka Marlen Pelny mieszka w Berlinie. Jest jedną z inicjatorek akcji augenpost – „co miesiąc nowy: wiersz na małym plakacie, przyklejony do słupów świateł drogowych, latarni i płotów” (Der Spiegel 2003). W roku 2007 ukazał się jej tom poezji Auftakt. Komponuje muzykę i pisze scenariusze do filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, które zdobywają międzynarodowe uznanie. W roku 2011 wyszedł jej debiutancki album Fischen oraz drugi audiobook Märzwald.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 22.12.2011 r., 0:00

grudzień 2011

SZTUKA I RELIGIA AFRYKI

Symbolika masek

W połowie grudnia 2011 w Katedrze Kulturoznawstwa gościł ksiądz doktor Krzysztof Niedałtowski. Jest on znany głównie jako spiritus movens Gdańskich Areopagów oraz twórca Fundacji Pro Arte Sacra a także współautor Karty Powinności Człowieka. Ale na grudniowym spotkaniu w Katedrze Kulturoznawstwa opowiadał studentom o swej antropologicznej pasji. Licznie zgromadzonym studentom przybliżał sztukę i religijność ludów zachodniej Afryki.
Afryka to olbrzymi kontynent, zamieszkały przez ponad tysiąc wspólnot religijnych. Mimo intensywnej islamizacji (głównie na północy) oraz działalności chrześcijańskich misjonarzy, zachowało się jeszcze wiele wspólnot wyznających animizm i kult przodków. A i te, które uległy chrystianizacji lub islamizacji zachowują jeszcze w znacznym stopniu wierzenia przodków.
Zdaniem prelegenta, bardzo ważną rolę w życiu i obrzędach tych ludów zamieszkujących Afrykę odgrywają maski. Są one ważne ze względu na funkcję jaka pełnią a nie ze względów estetycznych. Maski afrykańskie nie jest to sztuka w znaczeniu europejskim. Ich twórcom nie chodzi o oryginalność, ale o… skuteczność. Chodzi o to, by powtórzyć tę maskę, która ma opinię najskuteczniejszej w spełnianiu czarów…
Zdaniem księdza Niedałtowskiego na zachodzie Europy sztuka afrykańska cieszy się dużym zainteresowaniem. W wielkich miastach funkcjonują galerie tylko z tego rodzaju dziełami. W Polsce natomiast niewielu jest pasjonatów sztuki afrykańskiej. I w tej dziedzinie mamy jeszcze sporo do odkrycia. W końcowej części spotkania ksiądz doktor wyjaśnił znaczenie symboliki masek, które ze sobą zabrał oraz odpowiadał na liczne pytania.
Tekst: dr Zbyszek Dymarski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 22.12.2011 r., 0:00

PRZEGLĄD POLITYCZNY Z HYDENEM WHITE'M

W "Przeglądzie Politycznym" 2011, nr 109/110, który ukazał się pod tytułem PRZESZŁOŚĆ TO OBCY KRAJ, opublikowano artykuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Hydena White'a zatytułowany Sfera wyobraźni historycznej a polityka historii. Dodatkowo w numerze można przeczytać recenzje recenzentów doktoratu honorowego: prof. Ewy Domańskiej UAM, prof. Ryszarda Nycza UJ i prof. Marka Wilczyńskiego UG, a także laudację promotora Davida Malcolma UG. Zachęcamy do lektury!
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 20.12.2011 r., 0:00

14 grudnia 2011

PROMOCJA ŚLUBU PO KASZUBSKU

„Zdënk” Witolda Gómbrowicza

Promocja kaszubskiego przekładu „Ślubu”/„Zdënku” Witolda Gombrowicza, którego dokonała doktorantka UG Hanna Makurat pod opieką naukową wybitnego kaszubisty prof. dr. hab. Jerzego Tredera odbyła się 14 grudnia 2011 roku na Wydziale Filologicznym UG. Hanna Makurat, która za tydzień broni pierwszego na Uniwersytecie Gdańskim, a zapewne i w Polsce doktoratu po kaszubsku, jest tłumaczką na kaszubski dramatów Lecha Bądkowskiego i autorką dwóch tomów wierszy w tym języku. Podczas spotkania mówiła o swoich zmaganiach translatorskich. Największą trudność sprawiły tłumaczce regionalizmy które ze względu na wciąż krystalizującą się normę kaszubską były trudne do przekazania w przekładzie. Strategia tłumaczki polegała na ogół na rezygnacji z tych smaczków oryginału. O motywie podjęcia tłumaczenia "Ślubu" mówiła:
- Zainteresował mnie filozoficzny problem relacji intertekstualnych obecnych w przekładzie i „Ślub” Gombrowicza okazał się idealnym materiałem, by pokazać możliwość przetłumaczenia na język kaszubski skomplikowanych zależności intertekstualnych. Kaszubszczyzna spełniła swoje zadanie i udało się oddać w języku kaszubskim mnogość gier językowych, obecnych w dramacie Gombrowicza. Jednocześnie tłumaczenie „Ślubu” to pokazanie w kaszubskim języku literatury innej niż realistyczna i wskazówka dla pisarzy tego regionu, aby we własnej twórczości wyszli poza krąg realizmu.
W spotkaniu wzięli udział twórcy członkowie Koła Naukowego Pomerania, którzy przedstawili teatr lektury dramatu Gombrowicza w tłumaczeniu na kaszubski.
W tematykę inscenizacji teatralnych i tłumaczeń arcydramatu Witolda Gombrowicza wprowadził uczestników promocji teatrolog, prof. dr hab. Jan Ciechowicz. Ciekawa jest chronologia dramatu napisanego w latach 1944-47 w Paryżu, wydanego po raz pierwszy w 1953 w Instytucie Literackim i 1957 roku na fali odwilży w Polsce nakładem wydawnictwa Czytelnik. Prapremiera "Ślubu" odbyła się dopiero w 1974 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w reżyserii Jerzego Jarockiego. Intencją samego Gombrowicza było, aby dramat miał prapremierę stolicy. Pisarz o intencji Zbigniewa Herberta (o dekadę wcześniejszej niż prapremiera) wystawienia "Ślubu" w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pisał: - Bomba nie jest po to, aby wybuchała na peryferiach!
W kwestii przekładów prof. Jan Ciechowicz naliczył ich 11.
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Jantar” UG. „Zdënk” ukazał się nakładem Gdańskiego Towarzystwa Promocji Kultury Akademickiej. Tom dofinansowany został ze środków ACK UG „Alternator” oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cały nakład (1000 egzemplarzy) będzie dystrybuowany bezpłatnie wśród kaszubskich instytucji kulturalnych i prywatnych czytelników. Podczas spotkania promocyjnego na Wydziale Filologicznym wszyscy zainteresowani otrzymali własny egzemplarz książki.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
  • Organizatorzy: Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Gdańsku.
Hanna Makurat, tłumaczka:
Zaczekawił mie w slédnym czasu filozoficzny problem jintertekstualnëch ùprocëmnieniów w dolmaczënkù i „Zdënk” Gómbrowicza òkôzôł sã jidealnym materiałã, cobë pòkazac mòżlëwòtã przedolmaczeniô na kaszëbsczi jãzëk skòmplikòwónëch jintertekstualnëch ùprocëmnieniów. Kaszëbizna zjiscyła swòje zadanié i ùdało sã òddac w kaszëbsczim jãzëkù wielënã jãzëkòwëch grów, òbecnëch w dramace Gómbrowicza. Równoczasno translacjô „Zdënkù” to pòkôzanié w kaszëbsczim jãzëkù lëteraturë jiny jak realisticznô i wskôzanié dlô kaszëbsczich pisarzów, cobë w swòjim gwôsnym ùtwórstwie wëlezlë bùten krãgù realiznë.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 06.12.2011 r., 0:00

8-9 grudnia.2011

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA

Krew- substancja, symbole, mitologia

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową KREW – SUBSTANCJA, SYMBOLE, MITOLOGIA/ КРОВЬ – СУБСТАНЦИЯ, СИМВОЛЫ, МИФОЛОГИЯ, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2011.Język roboczy konferencji: polski i rosyjski.
 
Konferencja Krew – substancja, symbole, mitologia jest kolejnym spotkaniem organizowanym przez Zakład Literatury Rosyjskiej (obecnie Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej) IFW UG. W tym roku poszerzamy zakres tematyczny o nowe płaszczyzny interpretacyjne i mamy nadzieję, że uniwersalny temat konferencji będzie inspiracją do
interdyscyplinarnej dyskusji. Krew to obiekt badań różnych dziedzin – i tych opartych na racjonalnych naukowych podstawach, by wspomnieć choćby o medycynie, i tych, w których funkcjonuje ona jako symbol ezoteryczny. Jej motyw pojawia się w religiach, mitologiach, filozofii, historii, antropologii, literaturze, malarstwie...
Ważnym aspektem symboliki krwi jest coincidentia oppositorum, czyli łączenie zjawisk tak przeciwstawnych jak życie i śmierć, duch i materia, zatem tematy wystąpień nie ograniczają się wyłącznie do literatury rosyjskiej, lecz obejmują także inne literatury oraz dziedziny sztuki i nauki.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 01.12.2011 r., 0:00

TOM POKONFERENCYJNY

Czesława Miłosza „północna strona”

Nakładem Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku ukazała się książka Czesława Miłosza „północna strona” pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej i Katarzyny Szalewskiej z Instytutu Filologii Polskiej. Publikacja jest efektem zorganizowanej w marcu tego roku przez Uniwersytet Gdański oraz NCK międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się pod tym samym hasłem. W trzydziestu szkicach znawcy twórczości Miłosza (z kraju i zagranicy) kreślą mapę przestrzeni utrwalonych w twórczości poety, przy czym termin „północna strona” odnosi się tutaj do obszernego kompleksu zagadnień związanych zarówno z biografią, jak i twórczością (poetycką, eseistyczną i epicką) noblisty, których wspólnym mianownikiem pozostaje kulturowa przestrzeń Północy obejmująca miejsca tak różne, jak Litwa, Polska, Rosja, Francja, Skandynawia czy Kalifornia. Zebrane w monografii studia z powodzeniem zmierzają do rekonstrukcji Miłoszowych narracji topograficznych w kategoriach geografii humanistycznej i geopoetyki, przez co Czesława Miłosza „północna strona” ma szansę stać się ważną propozycją dla badań nad twórczością noblisty oraz tematyką przestrzenną w literaturze współczesnej.
Wśród autorów m.in. Tomas Venclova, Aleksander Fiut, Tadeusz Bujnicki, Rolph Fieguth, Hans-Christian Trepte, Michał Masłowski, Marek Tomaszewski, Renata Gorczyńska, Agnieszka Kosińska. Zapraszamy do lektury!

Tekst: dr Katarzyna Szalewska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 30.11.2011 r., 0:00

25 listopada 2011

Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku


Konferencja naukowa Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku odbyła się w piątek 25 listopada 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Taniec należy do najstarszych elementów kultury, dotyczy losów i życia zbiorowości, odwzorowywał podziały wewnątrz społeczeństwa, umożliwiał kontakt z przodkami rodu (tańce totemiczne) lub ze światem nadzmysłowym (tańce ekstatyczne). Z biegiem czasu, w wyniku desakralizacji świata stał się rozrywką, zabawą we dwoje. Ale nie zatracił swojego związku z dawnością, potrafił uruchomić potężne pierwotne siły (np. motyw niekontrolowanego usamodzielnienia się tańca w bajkach). Literatura XIX wieku utrwaliła to wszechstronne i trwałe zafascynowanie tańcem. Poprzez refleksje na jego temat starano się dociec swoistości charakteru narodowego (np. K. Brodziński, C. Norwid). Posługiwano się nim jako metaforą, by odkryć w inny sposób nierozpoznany aspekt różnych zachowań zbiorowych, np. bitwy (Pan Tadeusz), życia wielkiego miasta (Ziemia obiecana). Stanowił również ważny składnik komunikacji społecznej, każdemu z tańców odpowiadały przypisane mu emocje, ustalone znaczenia i style zachowań.
Tekst: dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 28.11.2011 r., 0:00

29 listopada 2011

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM BABICKIM

Od Kordiana do Zemsty

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zorganizowało spotkanie z nowym dyrektorem Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, niegdysiejszym reżyserem Teatru Wybrzeże w Gdańsku, absolwentem polonistyki UG i krakowskiej PWST, Krzysztofem Babickim zatytułowane Moje zmagania z polskim romantyzmem. W narzuconym przez prowadzącego prof. Jana Ciechowicza kluczu chronologicznym Krzysztof Babicki opowiadał o swoich przedstawieniach: Kordianie z 1982 w Teatrze Wybrzeże, Irydionie z 1984 i 1986 - drugie przedstawienie także w Wybrzeżu, Nie-boskiej komedii z 1996, Dziadach lubelskich w 2001 i śląskich 2011 oraz Zemście 2011:
- Kiedy jako 26 latek zaczynałem reżyserować w Teatrze Wybrzeże Kordiana miałem tyle lat, co Słowacki, kiedy go napisał. Romantyzm był wówczas w Polsce początkiem i końcem świata, kluczem do rozumienia rzeczywistości - mówił Krzysztof Babicki. - We współczesnym teatrze postdramatycznym warto byłoby się zastanowić czy reżyser rozmawia jeszcze z autorem dramatu czy tylko lansuje się za jego pomocą.
Na początku lat 80. było trochę inaczej, udawaliśmy niejako na emigrację wewnętrzną. Przejąłem się pewnym aspektem Tischnerowskiej filozofii po góralsku (ks. Józef Tischner wykładał na PWST w Krakowie), który przywoływał jej założenia: - Ten komunizm będzie trwał tak długo, jak długo będziemy się nim przejmować. Filozofię tę starałem się także przełożyć w pewnym sensie na mój ówczesny teatr romantyczny.
Na zakończenie dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni zdradził także założenia repertuarowe tej sceny. W tym roku repertuarowym czekają nas premiery sztuk Jasminy Rezy, Woody'ego Allena, a także Antygona w reżyserii Leszka Mądzika.
Spotkanie odbyło się we wtorek 29 listopada 2011 w sali Rady Wydziału Filologicznego UG.
Tekst: Anna Malcer-Zakrzacka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 21.11.2011 r., 0:00

16 maja 2012

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERATURY I TEATRU Between/Pomiędzy

Trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Between/Pomiędzy poświęcona jest relacjom pomiędzy szeroko rozumianym tekstem a przedstawieniem teatralnym, szczególnie w odniesieniu do twórczości wybitnych artystów brytyjskich: teatru Complicite i Johna Bergera, a także polskich: Teatru Wierszalin i Brunona Schulza. "Konteksty Schulzowskie" to temat przewodni refleksji naukowej. Sesja poświęcona twórczości tego niezwykle żywego w odbiorze czytelniczym pisarza, odbyła się w środę 16 maja 2012 w Dworku Sierakowskich w Sopocie. Udział wzięli: prof. University of Georgia Katarzyna Jerzak, profesorowie UG: Stanisław Rosiek, Marek Wilczyński, także nasz dr Piotr Millati oraz dr Żaneta Nalewajk z Uniwersytetu Warszawskiego. O ukraińskich kontekstach twórczości i recepcji Bruno Schulza mówili politolog i historyk Taras Wozniak i Andrzej Pawliszyn, drugi z Uniwersytetu Lwowskiego. Sesję zakończyło spotkanie autorskie z polskim pisarzem Holocaustu Henrykiem Grynbergiem zatytułowane Drohobycz, Drohobycz.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
  • Program krótki.
  • Plakat.
  • Galeria zdjęć z sesji "Konteksty Schulzowskie" w Dworku Sierakowskich w Sopocie. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

BETWEEN / POMIĘDZY

  • Termin: 17-19 maja 2012 r.
  • Miejsce: Sopot
  • Organizatorzy: Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański/Uniwersytet w Salzburgu
  • Organizatorzy: prof. David Malcolm, dr Tomasz Wiśniewski, dr Monika Szuba, dr Wolfgang Görtschacher.
  • English.
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w ramach międzynarodowego festiwalu literacko-teatralnego BETWEEN / POMIĘDZY. W tym roku oprócz rozważań nad twórczością Johna Bergera i brytyjskiego teatru Complicite skupimy się na podlegającym nieustannym zmianom relacjom między tekstem a sceną. Naszym zamiarem jest stworzenie dogodnych warunków do dyskusji na temat roli, jaką odgrywają dziś dramatopisarze, reżyserzy, producenci, aktorzy i scenografowie. Zastanowimy się zatem, w jaki sposób przedstawiciele tych grup wzajemnie się inspirują, ścierają, odrzucają i prowadzą polemikę. Chcemy także prześledzić zasady współpracy pisarzy z teatrem, teatru z pisarzami oraz analizować teksty dramatyczne. Chcielibyśmy przyjrzeć się relacjom MIĘDZY literaturą i dramatem. Interesują nas również pozadramatyczne elementy literackie w teatrze oraz wpływ samego teatru na literaturę.
Ze względu na temat przewodni festiwalu w roku 2012, przewidujemy osobne panele poświęcone twórczości Johna Bergera oraz spektaklom (Théâtre de) Complicité. Między kulturami. Między językami. Między pisarzem a czytelnikiem. Między sceną a publicznością. Między aktorami. POMIĘDZY.
Organizowany przez nas festiwal literacko-teatralny odbywać się będzie w Sopocie po raz trzeci. Dzięki warsztatom teatralnym, publicznym dyskusjom i spektaklom staramy się realizować jedno z głównych założeń festiwalu, jakim jest zmniejszenie dystansu między sztuką i jej akademickim opisem. Zależy nam na konfrontacji bliskiej nam perspektywy skoncentrowanej na tekście (neoformalizmu) z pozostałymi sposobami badania literatury i teatru.
Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Paul Allain (Uniwersytet w Kent, Canterbury) oraz prof. Dan Rebellato (Royal Holloway, Uniwersytet w Londynie).
Głównym językiem konferencji jest język angielski. Przewidujemy jednak, jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwość tłumaczenia panelu prowadzonego w języku polskim.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 24.10.2011 r., 0:00

6-8 października 2011

FUTBOL W ŚWIECIE SZTUKI

Monumentalną konferencję poświęconą futbolowi zatytułowaną Futbol w świecie sztuki wymyślił znany gdański teatrolog, specjalista od widowisk i kibic Arki Gdynia prof. dr hab. Jan Ciechowicz. W trzydniowej refleksji nad futbolem udział wzięło 44 prelegentów: naukowców, dziennikarzy, artystów i filmowców. Jedną z sesji poprowadził Janusz Zaorski twórca filmu Piłkarski poker. Projekcja tego filmu, wystawa zatytułowana Futbol w książce, która została otwarta i zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, oraz zwiedzanie stadionu Ergo Arena w Gdańsku to imprezy towarzyszące głównemu nurtowi konferencji. Nikt oprócz prof. Jana Ciechowicza, rzecz jasna, nie przypuszczał, że futbol może wzbudzić tak bogatą interdyscyplinarną refleksję naukową. Refleksji krytycznej poddano m.in. piłkę nożną w polskim filmie fabularnym, przyśpiewki drużyn Lechii Gdańsk i Arki Gdynia, mundialowe hymny polskiej reprezentacji, piłkę nożną w wersji komiksowej i w filmie animowanym, a nawet w balecie. Ponadto analizowano arcydzieła światowego malarstwa inspirowane futbolem, fenomen gwiazdorstwa, futbol jak męski rytuał, a nawet melancholię Zidane'a. Najwięcej miejsca zajął namysł nad związkami futbolu z literaturą. Co najmniej dziwi skoro redaktorem naczelnym pierwszej polskiej gazety sportowej "Przeglądu Sportowego", wydawanego w Krakowie był poeta Kazimierz Wierzyński.
Fascynująco zapowiada się zatem tom pokonferencyjny którego wydanie planowane jest na dwa miesiące przed finałami Euro 2012 w wydawnictwie słowo/obraz terytoria.
Organizatorami konferencji byli: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 29.09.2011 r., 0:00