fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

15 maja 2012

WYKŁAD NA KULTUROZNAWSTWIE

Przywrócenie miast ludziom

Gościnny wykład w Katedrze Kulturoznawstwa poświęcony antropologii miasta wygłosiła 15 maja 2012 dr inż. arch. Gabriela Rembarz. Na co dzień pani doktor pracuje w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się także doradztwem w dziedzinie planowania przestrzennego oraz projektowaniem. W zeszłym roku, wraz z kilkuosobowym zespołem, wygrała konkurs na ideową koncepcję architektoniczną przystanków Kolei Metropolitalnej.
Swój wykład w Katedrze Kulturoznawstwa zatytułowała – Jakość życia. Przestrzeń, miasto, mieszkanie. Przedstawiła w nim kierunki przemian przestrzeni miejskich w Europie. Zwróciła uwagę, iż na przestrzeni wieków sposób rozumienia jakości życia ulegał zmianom warunkowanym przez kulturę. Nowe (choć nie tak zupełnie nowe) tendencje odchodzą od koncepcji „miasta-maszyny” i zmierzają do przywrócenia miast ludziom.
Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest wypychanie samochodów ze śródmieść europejskich miast na obrzeża. Buduje się dla nich parkingi w węzłach przesiadkowych na środki komunikacji miejskiej, takich jak autobusy, metro, tramwaje szynowe i tramwaje wodne (te ostatnie tam, gdzie jest woda). W ścisłych centrach komunikacja odbywać ma się głównie poprzez komunikację publiczną, rowery oraz… pieszo. Ułatwić to mają ciągi piesze, deptaki oraz ścieżki rowerowe.
Innym sposobem zmian oblicza miast jest odchodzenie od corbusierowskiej koncepcji „miast ogrodów” i przywracanie, przynajmniej w centrach, zwartej zabudowy. Dąży się też do ogranicza wysokości domów. Winna ona być ludzka, tzn. taka, by pieszy spacerując po mieście nie miał wrażenia, że chodzi po dnie kanionu, a mieszkaniec ogarniał przestrzeń z „ludzkiej” wysokości swojego locum.
Trzecim wreszcie sposobem przywracania miast mieszkańcom jest przeznaczanie niektórych parkingów i chodnikowych miejsc postojowych na placyki (gdzie rozłożyć się mogą kawiarnie i małe bary) i skwery (gdzie pielęgnuje się trawę, stawia ławki i montuje fontanny).
Te wszystkie zabiegi, zdaniem prelegentki, mają pomóc odtwarzać przestrzeń wspólną, przestrzeń gdzie łatwiejsze będzie spotkanie człowieka z człowiekiem.
Tekst i zdjęcie dr Zbyszek Dymarski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 31.05.2012 r., 0:00

4 czerwca 2012

WCIĄŻ WŚCIEKLI I OBURZENI

Uniwersytet XXI wieku

Kilkudziesięciu studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, w tym profesorów z kilku wydziałów, wzięło udział w debacie poświęconej przyszłości i teraźniejszości: tokowi studiów, zasadom awansów, finansom, możliwościom rozwoju i badań naukowych, reformie szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza perspektywom absolwentów uniwersytetu naszych czasów. Debata będąca owocem konferencji "Wściekli i oburzeni", na której wszyscy mogli wyrazić swoje oburzenie na najbardziej denerwujące ich zjawiska z życia społecznego i kulturalnego, odbyła się w rocznicę pierwszych wolnych wyborów w wolnej Polsce, 4 czerwca 2012 roku na Wydziale Filologicznym. Podczas pierwszej edycji "Wściekłych..." okazało się bowiem, że kondycja uniwersytetu to jedna z najbardziej palących i drążących społeczność akademicką kwestii. Wiele wystąpień było odpowiedzią na legendarną wypowiedź prof. UG, dr hab. Ewy Nawrockiej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zatytułowaną "Wszyscy jesteśmy przestępcami", która odbiła się szerokim echem w środowisku akademickim w Polsce. W dyskusji na temat formuły uniwersytetu XXI wieku pojawiły się natomiast dwa sprzeczne nurty i kierunki, jeden kierunek to masowość i upowszechnienie nauki, drugi to elitaryzm i konieczność zaniechania praktyki równania w dół.

 • Galeria zdjęć z debaty. Kliknij zdjęcie poniżej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 29.05.2012 r., 0:00

1 czerwca 2012

SEMINARIUM SŁOWOTWÓRSTWA I SŁOWNICTWA ŁUŻYCKIEGO

IV Seminarium Słowotwórstwa i Słownictwa Łużyckiego, które odbyło się 31 maja – 1 czerwca 2012 r. na Wydziale Filologicznym UG. Pierwszego dnia były obrady, a drugiego wycieczka na Kaszuby do Będomina i Szymbarka.
 • Galeria zdjęć. Kliknij zdjęcie poniżej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 18.05.2012 r., 0:00

10 maja 2012

RODZINA CZESŁAWA MIŁOSZA NA ŻUŁAWACH

Epizod z biografii noblisty

10 maja 2012 r. na terenie Drewnicy (gm. Stegna) i Nowego Dworu Gdańskiego miała miejsce uroczystość, upamiętniająca związki Czesława Miłosza i jego rodziny z Żuławami. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia, zrealizowanego przy współpracy Nadbałtyckiego Centrum Kultury ze Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego „Klub Nowodworski”, była prof. Małgorzata Czermińska.
Wydarzenie zainaugurowało odsłonięcie kamienia upamiętniającego matkę Czesława Miłosza, przy domu 115 w Drewnicy, w którym zmarła pielęgnując chorą na tyfus Niemkę. Następnie, w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, została otwarta stała ekspozycja dokumentująca związki Miłosza z Żuławami. Chwilę później rozpoczęła się sesja popularnonaukowa, podczas której wystąpili znawcy biografii noblisty oraz historycy: prof. dr hab. Aleksander Fiut (prof. Fiut powodu choroby nie mógł uczestniczyć w sesji, jego referat odczytał dr Zbigniew Kaźmierczyk), znakomity biograf Miłosza dr Andrzej Franaszek, Andrzej Kasperek, Krzysztof Czyżewski. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Arkadiusz Wełniak, dr Henryk Horbaczewski. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Samorządu Województwa Pomorskiego oraz władze lokalne.
Partnerami wydarzenia byli Żuławski Park Historyczny oraz Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, a Samorząd Województwa Pomorskiego udzielił wsparcia finansowego.
Tekst i zdjęcia Katarzyna Banucha NCK
 • Program.
 • Galeria. Kliknij zdjęcie poniżej.
 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 07.05.2012 r., 0:00

19 kwietnia 2012

SPOTKANIA Z TOMASEM VENCLOVĄ DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Syzyfowe prace

Znakomity wykład nawołujący do porzucenia nacjonalizmów: polskiego i litewskiego wygłosił prof. Tomas Venclova, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład drążący historyczne i współczesne źródła konfliktu polsko-litewskiego zatytułowany Syzyfowe prace, albo z doświadczeń Młodolitwina odbył się w czwartek 19 kwietnia 2012 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją intelektualną pracę nad procesem pojednania prof. Tomas Venclova porównał do pracy mitologicznego Syzyfa. Przywołał także dziedzictwo swoich poprzedników dążących do rozwoju idei polsko-litewskiego pojednania opartego na rozsądku i pragmatyzmie: Jerzego Giedroycia i Czesława Miłosza, których nazwał wielkimi Syzyfami.

 • Galeria zdjęć ze spotkania. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 11.04.2012 r., 0:00

26-27 marca 2012

Konferencja August Strindberg: wszechstronny wizjoner

W związku z setną rocznicą śmierci wybitnego szwedzkiego artysty, Augusta Strindberga, Katedra Skandynawistyki zorganizowała konferencję poświęconą jego życiu i twórczości, która odbyła się w dniach 26-27 marca 2012 na Wydziale Filologicznym UG. Wydarzenie było wyjątkowe nie tylko ze względu na wspomnianą okrągłą rocznicę, ale przede wszystkim ze względu na udział w nim znawców Strindberga zarówno z Polski, jak i ze Skandynawii.
Poza prelekcjami dotyczącymi biografii szwedzkiego pisarza, jego dzieł literackich czy interpretacji nieznanych szerszej publiczności jego obrazów, w czasie konferencji można było również posłuchać muzycznych interpretacji strindbergowskich wierszy, a także obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu szwedzkojęzycznego teatru SKAND-al.
 • Program.
 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 07.03.2012 r., 0:00

26–27 kwietnia 2012

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Koło Naukowe Teoretyków Literatury UG
zorganizował
w interdyscyplinarną konferencję naukową:

(NIE)PRAWDA?,

która odbyła się na Wydziale Filologicznym UG w dniach 26–27 kwietnia 2012 roku.

 

Spójrzmy Prawdzie w oczy. Jakie oblicze prawdy wówczas zobaczymy? Czy w XXI wieku ten termin ma jeszcze rację bytu? Czy istnieje jedna Prawda, czy wiele prawd? Co jest jej przeciwieństwem – kłamstwo, fikcja, a może nieprawda? Jak badać prawdę – czy potrafimy ocenić, co jest, a co nie jest prawdziwe? Czy możemy mówić prawdę o świecie i sobie samych, czy potrafimy mówić o prawdzie? Czy chcemy jeszcze o niej słuchać? Jaką rolę prawda pełni we współczesnej sztuce, mediach i w przestrzeni społecznej?
„(NIE)PRAWDA?” to piąta konferencja interdyscyplinarna organizowana przez Koło Teoretyków Literatury UG. Podobnie jak w poprzednich latach, również w tym roku wieloznaczny temat naszej konferencji uczyniliśmy inspiracją dla reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych i odmiennych perspektyw badawczych: filologów, historyków, psychologów, socjologów, medioznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów i politologów.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 06.03.2012 r., 0:00

30 czerwca 2012

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY LETNIE GÜNTERA GRASSA

Gdański pisarz i noblista Günter Grass był gościem Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego 30 czerwca 2012. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego wziął udział w spotkaniu z doktorantami - uczestnikami Międzynarodowych Warsztatów Letnich zatytułowanych "Günter Grass. Twórczość i recepcja", a zorganizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania pisarz przeczytał fragment z książki "Słowa Grimmów", a następnie odpowiadał na pytania zadawane z sali.
W Warsztatach odbywających się w dniach 27.06.-1.07.2012 r. uczestniczyło dziesięciu doktorantów i dwie studentki z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Rosji, Austrii i Chorwacji oraz prowadzący wykłady i seminaria profesorowie z Polski, Niemiec i Danii.

 • Galeria zdjęć. Kliknij zdjęcie poniżej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 24.02.2012 r., 0:00

17-18 kwietnia 2012 r

WŚCIEKŁOŚĆ I OBURZENIE

Co nas wkurza?

Wielce symptomatyczną konferencję "Wściekłość i oburzenie. Obrazy rewolty w kulturze współczesnej" nawiązującą do idei, z których zrodziły się ruchy oburzonych w Europie i na świecie, zorganizowali naukowcy z Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej oraz studenci z Koła Naukowe Polonistów Uniwersytetu Gdańskiego. Różne twarze społecznego, literackiego i uniwersyteckiego buntu objawiły się na Wydziale Filologicznym we wtorek i w środę 17-18 kwietnia 2012 r.
Najbardziej uderzające i symptomatyczne były wystąpienia dwojga profesorów, inicjujących kolejne dwa dni konferencji. Pierwszego dnia wystąpił prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski z referatem zatytułowanym: Co mnie wkurwia? - cytuję dosłownie. Profesor wymienił długą listę najbardziej "niewściekających" i "nieoburzających" go rzeczy oraz zjawisk społecznych i wydziałowych. Prezentując ją zadeklarował, że to wszystko go nie wk..., bo on ma to w d... W tym momencie poddając się nastrojom rewolucyjnym zdałam sobie sprawę, że choć tekst ów był prowokacją, mnie osobiście do obezwładniającej słabości doprowadza fakt, że wszyscy wszystko, oprócz własnych żywotnych interesów, mają gdzieś... Może zatem kolejnym krokiem powinno być jednak postawienie pytania: Jak nie mieć gdzieś?
Drugi dzień konferencji rozpoczął się chyba jeszcze mocniejszym wystąpieniem. Czarę goryczy kazała nam wypić prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka poruszając temat stanu szkolnictwa wyższego w Polsce i stanu naszej uczelni. Profesor Nawrocka ogłosiła alarm dla Uniwersytetu i diagnozowała wady systemu dotykające wszystkich bez wyjątku i pracowników naukowych, i studentów:
- Uniwersytet jest anachroniczny i nie spełnia swojej roli, którą powinna być wymiana myśli. Bez was nie ma uniwersytetu i bez was my nie jesteśmy potrzebni – mówiła nawołując studentów do buntu i do podejmowania inicjatyw, które nazwałabym uniwersytetotwórczymi, a także do czynnego sprzeciwu wobec tego, co narusza ich studenckie interesy.
W konferencji pojawiło się wiele ważnych głosów na temat braku zaufania, braku solidarności i odpowiedzialności społecznej, wiele głosów na temat siły Internetu w walce o wolność słowa i wolność dostępu do kultury, na temat rewolucji w języku i popkulturze oraz ruchów społecznych (organizujących takie przedsięwzięcia, jak Marsz Puszczalskich czyli inicjatywę wyśmiewającą seksistowskie uprzedzenia dotykające ofiar przemocy seksualnej). Najmniej miejsca poświęcono tematowi buntu w literaturze, co staje się pewnego rodzaju znakiem naszej współczesności.
W podsumowaniu konferencji prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk zasugerowała, że takie spotkania pozostające w klimacie oburzenia powinny odbywać się na naszym wydziale cyklicznie. Natomiast Maria Klaman, szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście zasugerowała, aby kolejna konferencja poświęcona była roli uniwersytetu.
Tekst i zdjęcia: Anna Malcer-Zakrzacka

 

 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.
Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej oraz Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na konferencję popularnonaukową skoncentrowaną na zagadnieniu buntu, nie tylko w literaturze, ale przede wszystkim w szeroko pojętej kulturze. Współczesna polonistyka coraz częściej i coraz więcej ma wspólnego z pokrewnymi naukami humanistycznymi, takimi jak socjologia, antropologia czy kulturoznawstwo. Zestaw tematów, jakie poruszą nasi prelegenci, a który mogą Państwo odnaleźć w załączonym tutaj programie oraz na plakacie, zdaje się być doskonałą tego zjawiska ilustracją.
Co nas wkur!? Co wkur! współczesne społeczeństwo? Jak bardzo coś/ktoś musi "przegiąć", żeby wyrwać z marazmu i wymusić radykalną reakcję? Odpowiedzi na te pytania w tonie gorących rewolucyjnych manifestów udzielą humaniści, buntowniczy nonkonformiści! Wśród nich ciało profesorskie Uniwersytetu Gdańskiego, znane ze swojej bezkompromisowości (vide referat prof. Owczarskiego) oraz szczególnie miły nam gość ze Świetlicy Krytyki Politycznej w Gdańsku - Maria Klaman.
W każdym z nas jest buntownik! A co Państwa doprowadza do wrzenia?!
Transparenty, okrzyki wskazane! Zgniłe warzywa, o ile nie będą szybowały w stronę prelegentów!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 09.02.2012 r., 0:00

6 marca 2012

SESJA Z CYKLU BESTIARIUM

Ptaszarnia

W nawiązaniu wielowiekowej tradycji Bestiarium czyli średniowiecznego zbioru utworów osnutych na motywach zwierzęcych 6 marca 2012 roku na Wydziale Filologicznym odbyła się druga z cyklu, po zeszłorocznej konferencji o kotach, konferencja zatytułowana Ptaszarnia. W konferencji udział wzięli studenci, doktoranci i wykładowcy naszego wydziału. Referaty poświęcone były ptakom w aspektach, m.in. kulturowym, społecznym, biologicznym, a także ich obecności w literaturze, języku, filozofii, religii, a także w życiu prywatnym pisarzy i polityków.

 • Konferencję zorganizowało Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD działające na Wydziale Filologicznym UG.
 • Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie poniżej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 23.01.2012 r., 0:00

Strony