fbpx Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Archiwum konferencji i zdarzeń naukowych

20 listopada 2009 r.

 Ogólnopolska sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

„Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej”

 

odbyła się się 20 listopada 2009 r. na Wydziale Filologicznym UG.

 

Konferencję zorganizowały: Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Zakład Pragmatyki i Tekstologii Językoznawczej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
Sesja jubileuszowa z okazji 50. rocznicy wznowienia działalności przez Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego stanowić będzie najgodniejszą formę uczczenia tego wydarzenia jako przejaw pielęgnowania tradycji Oddziału Gdańskiego TMJP poprzez jej kontynuowanie: od 6 listopada 1959 do końca 2008 r. zorganizował 521 spotkań, na których wygłoszono 723 odczyty poświęcone różnym aspektom funkcjonowania polszczyzny. Obecna sesja pozwoli zapoznać słuchaczy z kolejnymi zagadnieniami szczegółowymi z zakresu polszczyzny dawnej i współczesnej stanowiącymi obiekt badań językoznawców z UG i ośrodków z nimi związanych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 20.01.2009 r., 0:00

15-16 stycznia 2009 r.


Ogólnopolska konferencja naukowa
 

Skoro i tak gram... Edukacja kulturowa poprzez teatr

 
odbyła się 15-16 stycznia 2009 r.
 
Organizator: Zakład Dydaktyki Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce obrad: Aula Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53
 
Program konferencji
 
15 stycznia (czwartek)
10.00–10.30 Uroczyste otwarcie
10.30–11.50
1. dr hab. Dominika Dworakowska-Marinow (UŁ) Współczesna edukacja teatralna w świetle poglądów Lucjusza Komornickiego na teatr w szkole
2. prof. Regina Pawłowska (UG) Wprowadzenie ucznia do uczestnictwa w życiu teatralnym a nauka czytania
3. dr Anetta Buras-Marciniak (UŁ) Przedstawienie dla dzieci chorych formą komunikacji społecznej. Rozważania na podstawie działalności Fundacji „Sztuka Leczy”
4. mgr Paweł Kowalski (UŁ) Rola aktora w przedstawieniach dla chorych dzieci, na podstawie działalności teatru Teatrino
11.50–12:20 przerwa na kawę
 
5. mgr Aneta Głuch-Klucznik/ (PWST Kraków, filia Wrocław) Z XVIII-letnich doświadczeń Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu
6. dr Elżbieta Stoch (KUL) Teatr młodego widza i jego repertuar (na przykładzie lubelskich propozycji teatralnych
12.45–14:00 dyskusja i przerwa na obiad
 
14.00–15.45
1. dr Stanisław Bortnowski (UJ) Jak wprowadzać teatr na lekcjach z literatury?
2. dr Małgorzata Gajak-Toczek (Uł) Kształtowanie osobowości ucznia w działaniach teatralnych i parateatralnnych na lekcjach języka polskiego
3. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr hab. Anna Kołodziej (UŚ) Komunikacja między dziećmi i dorosłymi na przykładzie kilku inscenizacji lekcyjnych i pozalekcyjnych
4. dr hab. Bożena Olszewska (UO) Teatr z baśni. Bajki ludowe i literackie inscenizowane na użytek teatru szkolnego
5. dr Elżbieta Łucka-Zając (UO) Edukacja kulturowa poprzez teatr – założenia programowe a realizacja
15.45–17.30 dyskusja i podwieczorek
19:00 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, Gdynia, ul. Bema 26, sztuka Ingmara Villqista „Kompozycja w słońcu”
 
16 stycznia (piątek)
9.00–12.00
 1. dr Anna Reglińska-Jemioł (UG) Szlakami szkolnej Terpsychory – z badań nad rolą i z miejscem tańca w staropolskim teatrze szkolnym
 2. mgr Barbara Broszkiewicz (Uwr) Od zabaw teatralnych i spektakli do świadomego odbiorcy kultury – kierunki edukacji teatralnej – szanse i zagrożenia
 3. prof. dr hab. Jan Ciechowicz (UG) „Lekcja” Ionescojako lekcja
 4. dr Małgorzata Puchowska (UG) Od scenicznej fikcji do świata rzeczywistego
10.30–11.00 przerwa na kawę
 1. dr Teresa Samulczyk (UZ) Uczestnictwo w teatrze szkolnym jako element edukacji teatralnej
 2. dr Anna Stempka (UKW) Recepcja dramatów w podręcznikach szkolnych, konsekwencje dydaktyczne
11.45–13.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 12.01.2009 r., 0:00

14 stycznia 2009

 DRUGIE SPOTKANIE Z CYKLU:
 
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ. COLLOQUIA GDAŃSKIE
 
odbyło się w środę 14 stycznia 2009 godz. 16.00 na Wydziale Filologicznym w sali 3.67.
 
Gośćmi były autorki książki
OBYCZAJE POLSKIE. Wiek XX w krótkich hasłach:
prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska
dr Agata Chałupnik
dr Justyna Jaworska
dr Justyna Kowalska-Leder
dr Iwona Kurz
- badaczki z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 
Tematem spotkania: (De)mitologie PRL-u
 
 
Organizatorzy:
Zakład Antropologii i Krytyki Literackiej
Instytut Filologii Polskiej
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
 
Prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska zajmuje się historią idei i kultury XX wieku, antropologią ciała, krytyką literacką i teatralną. Wydała książki: Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza (1976), O kulturze i znachorach (1983), Dyskusje ze Stanisławem Lemem (1996,1997), Zakorzenieni, wykorzenieni (1997), Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian (2003, nominacja do nagrody NIKE), Teatr i bruk. Szkice o krytykach teatralnych (2006). Współpracowała między innymi z „Twórczością”, „Res Publicą Nową”, „Przeglądem Politycznym”, a przede wszystkim z „Dialogiem”.
dr Agata Chałupnik zajmuje się historią teatru i widowisk, tematyką gender oraz przemianami obyczajowymi w Polsce w XX wieku. Wydała książkę Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska o kobiecym doświadczeniu ciała (2004).
dr Justyna Jaworska - w obszarze jej badań znajdują się: prasa ilustrowana, antropologia ciała i płci, historia polskiego konsumeryzmu oraz kultura wizualna. Publikuje w „Lampie” i „Dialogu”. Autorka książki Cywilizacja „Przekroju” (2008).
dr Justyna Kowalska-Leder zajmuje się problematyką Zagłady, pamięci o stosunkach polsko-żydowskich podczas drugiej wojny światowej, literaturą dokumentu osobistego i przemianami obyczajów w XX wieku. Publikowała w „Res Publice Nowej”, „Dialogu” i piśmie „Studia Judaica”. W serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ukaże się jej książka Dzieciństwo czasu Zagłady w polskiej literaturze dokumentu osobistego.
dr Iwona Kurz zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej przez pryzmat obrazu oraz problematyką gender. Publikowała w „Kinie”, „Dialogu”, „Kwartalniku Filmowym” i „Res Publice Nowej”. Wydała książkę Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955–1969 (2005; nominacja do nagrody NIKE, Nagroda im. Bolesława Michałka).
Ostatnio Autorki również wspólnie opracowały i wydały tom Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów (2008) w serii „Wiedza o kulturze” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: wt., 06.01.2009 r., 0:00

2-3 czerwca 2009 r.

IV KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA

W świecie słów i znaczeń

poświęcona pamięci profesora Bogusława Krei

zatytułowana
 

Słowotwórstwo a media

 
odbywała się w dniach 2–3 czerwca 2009 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55. Dwudniową, szeroko zakrojoną, konferencję otworzyli: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej oraz prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego, który wyraził radość, że nasi naukowcy podejmują ważną i nurtującą odbiorców problematykę kondycji języka polskiego w mediach.
Konferencja poświęcona jest problematyce słowotwórstwa. Referaty wstępne poświęcone były przede wszystkim dziennikarskiej aktywności konceptualizatorów – twórców neologizmów i okazjonalizmów. O pragmatyce słowotwórstwa medialnego mówiła prof. dr hab. Barbara Kudra z Uniwersytetu Łódzkiego:
- Celem nadawcy medialnego jest przede wszystkim satysfakcja odbiorcy z kontaktu z tekstem. Dlatego najważniejsze w komunikacji medialnej są gry językowe, polegające głównie na grach z formą i grach z treścią.
Pani Profesor przywoływała takie kontaminacje, dezintegracje i gry słowne, jak: dodaizm, kaczym, tuskizację prawa czy Sopotgate.
Tematowi inwencji słowotwórczej w felietonie i w innych gatunkach dziennikarskich poświęcone były kolejne referaty: prof. dr hab. Jolanty Maćkiewicz i prof. dr hab. Jolanty Kowalewskiej-Dąbrowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Jolanta Maćkiewicz dała wiele ciekawych przykładów na funkcjonowanie okazjonalizmów dziennikarskich w felietonach ostatnich lat i tak na przykład: mózgole to nowa rasa superinteligentych poskramiaczy niewieścich serc, wpływacy – dziennikarze, którzy „przejęci rolą czwartej władzy zrezygnowali z dostarczania informacji, a całe ich dziennikarstwo ogranicza się do wywierania wpływu oraz pływania po różnych tematach”, swojakożercy – „radykalnie proekologiczni smakosze, którzy jedzą produkty kupione od rolników tylko z najbliższej okolicy", purobciach zaś to „obciach w stanie czystym”:
- Okazjonalizmy dziennikarskie funkcjonują w felietonach na zasadach neologizmów stylu artystycznego – podsumowała wystąpienie prof. Maćkiewicz.
Profesor Jolanta Kowalewska-Dąbrowska podkreślała w swoim referacie, że dla zrozumienia niektórych neologizmów potrzebny jest kontekst i tło kulturowe, a ich rola sprowadza się głównie do tworzenia produktywnych modeli słowotwórczych. Przykładem są m.in. ciągi słowotwórcze z przedrostkami euro- i eko-: europosłowie, eurospryciarze, eurorozterki, euroswoboda i dalej ekogwiazdy, ekohotele. W nawiązaniu do łże-elit powstały ostatnio terminy: łże-singielłże-casanova. W obliczu światowego kryzysu zaś modne stało się złożenie - kryzysoodporność.
Na koniec I części posiedzenia plenarnego medialne przesunięcia paradygmatyczne w mediach tropił dr Artur Czesak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sztandarowymi przykładami były dlań nowości językowe w postaci: pasjonata, nepota i celebryta.
Przed uczestnikami konferencji jeszcze niemal trzydzieści referatów pełnych słowotwórczego materiału z dawnego i współczesnego języka mediów.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
 
 
Patrz więcej. 

 

IV KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA
Z CYKLU „W ŚWIECIE SŁÓW I ZNACZEŃ”
POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA BOGUSŁAWA KREI
pt.
Słowotwórstwo a media
 
Gdańsk, 2–3 czerwca 2009 r.Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 55.
 
PROGRAM
 
WTOREK, 2 CZERWCA 2009 R.
 
OBRADY PLENARNE SALA 1.48

930–1130 Otwarcie konferencji

 1. prof. dr hab. Barbara Kudra (UŁ), Słowotwórstwo a  pragmatyka
 2. prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (UG), Neologizmy słowotwórcze w poetyce felietonu
 3. prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (UG), Przejawy inwencji słowotwórczej w języku prasy
 4. dr Artur Czesak (UJ), Celebryt, pasjonata i chuliganie – medialne przesunięcia paradygmatyczne
1130–1200 PRZERWA
1200–1400
 1. dr Alicja Pstyga (UG), Słowotwórcze derywaty medialne w komunikacji międzykulturowej: interpretacja, semantyka rozumienia i przekład (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)
 2. dr Donata Ochmann (UJ), Neologizmy kompozycyjne – chwyt reklamowy i główna tendencja rozwojowa współczesnego słowotwórstwa
 3. prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (UG), Kreowanie relacji słowotwórczych w tekstach reklam
 4. dr Iwona Kaproń-Charzyńska (UMK), Nazwy żeńskie nacechowane ekspresywnie w komunikacji internetowej
1400–1500 PRZERWA
SEKCJA A SALA 1.48
1500–1630
 1. dr Renata Bizior (AJD, Częstochowa), Derywaty słowotwórcze typu wysmuklacz w komunikacji internetowej
 2. mgr Anna Majewska-Wójcik (KUL), Historyczne i współczesne techniki abrewiacyjne
 3. mgr Michalina Rutka (UG), Środki słowotwórcze używane przez uczestników internetowego forum dyskusyjnego www.miau.pl
 1630–1700 PRZERWA
 1700–1830
 1. dr Violetta Jaros (AJD, Częstochowa), Deminutiva i ich funkcje w języku użytkowników CB-radia
 2. dr Ewa Badyda (UG), Słowotwórcze sposoby deprecjonowania przeciwnika politycznego na forach internetowych na  przykładzie nazwiska Tusk 
 3. dr Lucyna Warda-Radys (UG), Przedpisca, przedpiśca czy przedpiszca? – parę słów o świadomości słowotwórczej internautów
SEKCJA B SALA 3.66
1500–1630
 1. dr Zofia Pomirska (UG), Środki słowotwórcze w dziecięcym humorze językowym (na przykładach z mediów)
 2. dr Anna Ryłko-Kurpiewska (UG), Słowotwórstwo i kreacja w reklamie – o zachętach wpisanych w nazwy produktów
 3. dr Jarosław Karzarnowicz (UG), Przymiotniki w polskich czasopismach komputerowych dla początkujących i średnio zaawansowanych
 1630–1700 PRZERWA
 1700–1830
 1. dr Beata Milewska (UG), Puchatkopodobny ‘zaledwie podobny do Puchatka’
 2. dr Aneta Lewińska (UG), Słowotwórcze środki perswazji w reklamach dawnych elementarzy
 3. dr Katarzyna Borkowska (UG), Derywaty ekspresywne w wypowiedziach kobiet na stronach internetowych dla przyszłych i obecnych rodziców

ŚRODA, 3 CZERWCA 2009 R.

 
SEKCJA A SALA 1.48
900–1030
 1. dr Artur Bracki (UG), Słowotwórstwo w służbie debaty politycznej we współczesnych mediach ukraińskich
 2. dr Magdalena Bielenia-Grajewska (UG), Zjawiska słowotwórcze w medialnym dyskursie ekonomicznym
 3. mgr Ewa Czerniakowska (BG PAN), Nazwy miejscowe z formantem -ówka, ‑ówek z terenu Warszawy i okolic
SEKCJA B SALA 3.56
900–1030
 1. dr Ewelina Parysek, Słowotwórcze środki perswazyjne w prasie serbskiej (1991–1995)
 2. dr Małgorzata Milewska-Stawiany (UG), Deminutiva w prasie górnołużyckiej (Serbskie Nowiny 2005)
 3. dr hab. Marek Cybulski, prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (UG), Środki słowotwórcze w kaszubskich felietonach Rómka Drzeżdżónka
1030–1100 PRZERWA
OBRADY PLENARNE 1100–1300
 1. prof. dr hab. Edward Breza (UG), Imiona typu Andy i Wiki
 2. dr Dorota Suska (AJD, Częstochowa), Słowotwórstwo w dyskursie internetowym (próba funkcjonalnego opisu wybranych zjawisk)
 3. mgr Marcin Maciołek (UŚ), Rzeczywistość elektroniczna a system słowotwórczy polszczyzny
 4. mgr Anna Brzostek (UWM), Akronimy w komunikacji internetowej
 5. prof. dr hab. Edward Łuczyński (UG), O nieregularnych formacjach słowotwórczych w mediach
Zamknięcie konferencji.
Złożenie kwiatów na grobie Profesora Bogusława Krei na cmentarzu Oliwskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 17.12.2008 r., 0:00

13 listopada 2008 r.

 Zajęcia ze "współ-przekładu" z prof. Desmondem Grahamem

 

13 listopada odbyły się otwarte warsztaty dla studentów ze „współ-przekładu”, któreprowadzili prof. Desmond Graham, poeta i profesor University of Newcastle-upon-Tyne w Wielkiej Brytanii oraz dr Olga Kubińska z Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Instytutu Anglistyki Wydziału Filologicznego UG. Podczas warsztatów omawiano tłumaczenie wybranych wierszy Julii Hartwig. Współ-przekład, zjawisko znane w historii przekładu, wymaga współpracy tłumacza dwujęzycznego i poety, dla którego język oryginału pozostaje nieznany. Praca nad przekładem polega na nieustannym dialogu między oboma tłumaczami, pozwalającymi poecie wykuć wiersz w języku przekładu. Warsztaty ze współ-przekładu stanowią innowacyjną formę zajęć dla studentów translatoryki i będą w przyszłości rozwijane na Uniwersytecie Gdańskim.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 11.12.2008 r., 0:00

12 grudnia 2008 r.

Radosne gry

 
Dyskusja na temat książki: prof. dr hab. Anny Martuszewskiej "Radosne gry. O grach/zabawach literackich” odbyła się w piątek 12 grudnia 2008 r. w auli 1.45 Wydziału Filologicznego.
  
Prof. dr hab. Anna Martuszewska - historyk i teoretyk literatury, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, w swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim prozą XIX wieku, zwłaszcza twórczością Bolesława Prusa, a także literaturą popularną i teorią literackich światów możliwych. Autorka książek: Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1977), „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej (1997), Pozytywistyczne parabole (1997), Powieść i prawdopodobieństwo (1992), Światy (nie)możliwe powieści (2001).
 
KSIĄŻKĘ „Radosne gry” MOŻNA NABYĆ W SEKRETARIACIE FILOLOGII POLSKIEJ
 
Ewentualne pytania oraz propozycje tematów kolejnych seminariów można przesyłać dr Magdalenie Horodeckiej (magdahorodecka@op.pl), Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: śr., 10.12.2008 r., 0:00

10 grudnia 2008 r.

Bergman i radio

 

Prof. dr hab. Tadeusz Szczepański z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił w środę 10 grudnia 2008 r. sążnisty wykład zatytułowany BERGMAN I RADIO.

Profesor Szczepański, rodem z Uniwersytetu Gdańskiego, doktoryzowany i habilitowany na Wydziale Filologiczno-Historycznym, mówił o akustycznej poetyce dramaturgii Ingmara Bergmana, którego wyobraźnia została ukształtowana przez radio. Ten wielki reżyser teatralny i filmowy był przez wiele lat człowiekiem teatru radiowego: reżyserem 39. i autorem 3. słuchowisk. Sam mówił, że „kocha to medium, które przypomina muzykę kameralną z głosami aktorów”. Bergman był zafascynowany trzema żywiołami akustycznymi: muzyką, słowem i milczeniem, które spotykają się i tworzą niezwykłą przestrzeń teatru radiowego – „teatru wyobraźni”. Był także urzeczony prostą tego medium, które skromnymi środkami może wyrażać niezwykle skomplikowane emocje.

– Bergman po mistrzowsku stymulował emocjonalną temperaturę słuchowisk – mówił prof. Tadeusz Szczepański - Radiowa twórczość Ingmara Bergmana stanowiła marginalny, ale komplementarny nurt jego twórczości – teatralnej i filmowej.
Wykład zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej, Katedrę Skandynawistyki, Zakład Dramatu, Teatru i Filmu odbył się na Wydziale Filologicznym UG. Pełen tekst wykładu prof. Szczepańskiego zostanie opublikowany w styczniowym numerze "Dialogu", który będzie poświęcony twórczości szwedzkiego reżysera i dramatopisarza.
 
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka

Przeczytaj wykład:

prof. dr hab. Tadeusz Szczepański, Bergman i radio

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pon., 08.12.2008 r., 0:00

25 listopada 2008 r.

 O komunikowalności doświadczenia religijnego

 

We wtorek, 25 listopada br. w auli Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG gościnny wykład wygłosił dr Krzysztof Mech z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegent jest i religioznawcą i filozofem. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z językiem i symboliką religijną oraz filozoficzną refleksją nad boskością, problematyką wiary i jej związkami z rozumem. Jest tłumaczem książek Paula Tillicha. W tym roku wydał - istotną dla dyskusji o związkach między rozumem a religijnym myśleniem - książkę zatytułowaną Logos wiary.
Krzysztof Mech swoje wystąpienie w Katedrze Kulturoznawstwa zatytułował: O komunikowalności doświadczenia religijnego. Starał się w nim przybliżyć słuchaczom wielce interesujące lecz niełatwe zagadnienie doświadczenia religijnego. W trzyczęściowym wykładzie najpierw odpowiedział na pytania o to, co stanowi o swoistości doświadczenia religijnego i dlaczego wymaga ono innego, niż proponuje logika, języka. Następnie rozważył zagadnienie wielości języków w jakich wyrażane i opisywane jest doświadczenie religijne i konsekwencje tego stanu rzeczy dla dialogu międzyreligijnego. Po wykładzie dr Krzysztof Mech odpowiadał na pytania zgromadzonych na auli studentów i pracowników naszego uniwersytetu.
Dr Krzysztof Mech przebywał w Gdańsku na zaproszenie Katedry Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno–Teologicznego oraz Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
 Relacja: dr Zbyszek Dymarski

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 04.12.2008 r., 0:00

26-28 października 2008 r.

 Seminarium reportażu radiowego

 
Najlepsi reportażyści radiowi z całej Polski spotkali się podczas dorocznego Seminarium Reportażu w Kazimierzu Dolnym (26-28 października 2008 r.). Ogólnopolskie Seminarium Reportażystów jest jednym z najważniejszych wydarzeń z kultury medialnej, połączone z przeglądem twórczości radiowej w dziedzinie reportażu i dokumentu. Przesłuchaniom towarzyszyły warsztaty reporterskie prowadzone przez wybitne reportażystki - Janinę Jankowską, która udzielała rad „Jak zrobić dobry reportaż” oraz Annę Sekudewicz i Katarzynę Michalak, które omówiły „Dramaturgię w reportażu i dokumencie radiowym”. Dodatkowo, podczas seminarium, przedstawiono raport o stanie badań naukowych nad reportażem radiowym. Autorką raportu była prof. Elżbieta Pleszkun-Olejniczak i jej współpracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego. Uniwersytet Gdański reprezentowała dr Monika Białek z Katedry Kulturoznawstwa, autorka pierwszej i jak dotąd jedynej rozprawy doktorskiej poświęconej reportażowi radiowemu. Naukowcy, obecni na spotkaniu, zapowiedzieli współpracę nad popularyzacją wśród studentów dzieł sztuki audialnej. 

Relacja: dr Monika Białek

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 20.11.2008 r., 0:00

23-26 października 2008 roku

Polsko-niemiecka konferencja naukowa Artur Schopenhauer – Filozof z Gdańska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

23-26 października 2008 roku

 
Wpisując się w kontekst 220. rocznicy urodzin słynnego gdańskiego Filozofa Artura Schopenhauera, instytuty: Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa oraz Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Schopenhauer-Gesellschaft z Frankfurtu nad Menem wraz ze Studenckim Naukowym Kołem Schopenhauerowskim Atma (organizującym nieprzerwanie od czterech lat Urodziny Schopenhauera)zorganizowały interdyscyplinarną konferencję naukową, która odbyła się w Bibliotece Głównej UG. Wśród zaproszonych referentów znalazło się wielu specjalistów, którzy poruszyli różne aspekty biografii i dzieła Schopenhauera oraz recepcje jego twórczości na świecie. Niektóre referaty ukazały też Schopenhauera jako pisarza i podjęły problematykę jego wpływu na literaturę piękną (program konferencji).
 
Podczas uroczystej inauguracji Konferencji - którą poprowadzili wspólnie prof. Marion Brandt oraz dr Michał Kaczmarczyk - zebranych gości przywitali: Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. studenckich, prof. dr hab. Józef Arno Włodarski i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Joachim Bleicker. Głos zabrał również Prezes Schopenhauer-Gesellschaft, prof. dr hab. Matthias Koßler (Moguncja), który przekazał organizatorom konferencji litografię z portretem Schopenhauera oraz książkowe upominki. Prezes Naukowego Koła Schopenhauerowskiego Atma, Arkadiusz Okoniewski przedstawił historię działań Koła na rzecz popularyzacji Gdańska jako miejsca narodzin Artura Schopenhauera. Na koniec wykładem inauguracyjnym O recepcji filozofii Schopenhauera w Polsce, uraczył zebranych prof. Karol Sauerland.
 
Częścią "konferencyjnego dzieła sztuki" (wyraz dra Thomasa Regehly, archiwisty i przewodniczącego frankfurckiej sekcji Schopenhauer-Gesellschaft), było otwarcie drugiego dnia Konferencji, wystawy prac niemieckiego artysty Franka Grüttnera. Wystawa, prezentowana w nowym budynku Biblioteki Gdańskiej PAN, przedstawiając 26 portretów Artura Schopenhauera stała się jednocześnie przeglądem kierunków malarskich XX wieku. Portrety te powstały podczas pracy Artysty nad obrazem Schopenhauera dla frankfurckiej biblioteki uniwersyteckiej.
 
Pod koniec drugiego dnia odbył się fascynujący koncert Fado z udziałem Marzeny Nieczui-Urbańskiej (Teatr Wybrzeże). Przed rozpoczęciem koncertu, Prezes Schopenhauer-Gesellschaft, prof. Matthias Koßler przekazał zastępcy Dyrektora Biblioteki Głównej UG, st. kustoszowi Ewie Chrzan - jako podarunek - specjalne wydanie zebranych dzieł Schopenhauera.
 
Kolejnym ważnym akcentem konferencji był wspólny spacer śladami rodziny Schopenhauerów. Rozpoczął się od willi Schopenhauerów przy ul. Polanki. Następnie jego uczestnicy zwiedzili Park Oliwski, o którym Joanna Schopenhauer pisze w swoich pamiętnikach, oraz Bibliotekę starej siedziby Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, w której od 22 lutego 2008, znajduje się również popiersie Artura Schopenhauera. Spacer prowadził także do ul. Świętego Ducha, gdzie znajdują się kamienice, w których Artur i Joanna Schopenhauer przyszli na świat.
 
Konferencja zaowocowała debatą intelektualną polskich oraz niemieckich filozofów i germanistów, którzy już od dłuższego czasu zajmowali się twórczością rodziny Schopenhauerów. Słuchaczami byli członkowie Gdańskiego Towarzystwa Schopenhauerowskiego, liczni studenci różnych kierunków oraz osoby spoza uczelni interesujące się rodziną Schopenhauerów.
 
Dzięki finansowemu wsparciu konferencji przez Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Joachima Bleickera, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. Bernarda Lammka oraz Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. dra hab. Andrzeja Ceynowę, możliwe było jej symultaniczne tłumaczenie.
 
Konferencję współfinansował również Dyrektor IFSiD, prof. dr. hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Dyrektor IFG, prof. dr hab. Andrzej Kątny, Komisja ds. Kół Naukowych oraz Parlament Studentów UG. Dzięki uprzejmości Dyrektora Państwowego Teatru Wybrzeże Adama Orzechowskiego program wzbogacono o Koncert Fado.

Galeria zdjęć z konferencji. Kliknij zdjęcie.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 13.11.2008 r., 0:00