Pracownie badawcze na Wydziale Filologicznym | Wydział Filologiczny

Pracownie i zespoły badawcze na Wydziale Filologicznym

Nazwa pracowni lub zespołu badawczego Kierownik Data powstania Jednostka organizacyjna
Pracownia Badań nad Zmianą w Edukacji Akademickiej dr Beata Karpińska-Musiał 12.01.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zespół Badań nad Tekstem (Textual Studies Research Group) prof. dr hab. David Malcolm 12.01.2012
Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
prof. dr hab. Irena Kadulska
12.01.2012
Katedra Historii Literatury
Instytut Filologii Polskiej
Laboratorium Socjolingwistyczne (Sociolinguistic Laboratory)   8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX I Początku XX w. dr hab. Edward Jakiel, prof. nadzw. 8.03.2012
Katedra Historii Literatury
Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań nad Dialogiem Poezji i Teologii
dr hab. Jean Ward, prof. nadzw. 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zespół Badań nad Kategorią Postaci w Filmie i Literaturze dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. nadzw. 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Książką dr Elżbieta Piotrowska 8.03.2012 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań nad Literaturą Dziecięcą i Fantastyczną dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. nadzw. 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią prof. dr hab. Wojciech Owczarski 8.03.2012
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Zespół Badań nad Konstrukcją Światów Alternatywnych w Literaturze, Filmie i Nowych Mediach dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. nadzw. 8.03.2012 Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zespół do Badań nad Marginalizacją i Mniejszościami we Współczesnej Literaturze i Filmie w Europie, Ameryce i Azji
dr hab. Jorgen Veisland, prof. nadzw. 8.03.2012
Katedra Skandynawistyki
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
Zespół Badań nad Powieścią Kryminalną
dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. nadzw. 8.03.2012
Katedra Skandynawistyki
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości dr hab. Monika Rzeczycka, prof. nadzw. 12.04.2012 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Pracownia Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w Wiekach XIX-XXI

dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. nadzw. 12.04.2012
Katedra Historii Literatury
Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań Legend Miejskich Gdyni dr hab. Marek Adamiec,  prof. nadzw. 10.05.2012 Katedra Kulturoznawstwa
Pracownia Badań nad Językiem Kancelarii Niemieckojęzycznych na Terenie Zachodniej Słowiańszczyzny w Latach 1350-1650 prof. dr hab. Józef Grabarek 10.05.2012 Katedra Lingwistyki Stosowanej Translatoryki Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
Pracownia Badań nad Nowoczesną Literaturą Francuskojęzyczną dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. nadzw. 10.05.2012 Instytut Filologii Romańskiej
Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Językowych dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. nadzw. 5.07.2012
Katedra Logopedii
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Innowacji Dydaktycznych i Badań nad Edukacją Polonistyczną prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska 5.07.2012 Katedra Polonistyki Stosowanej Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII Wieku prof. dr hab. Zofia Głombiowska 11.10.2012

Katedra Filologii Klasycznej

Pracownia Leksykograficzno-Bibliograficzna dr Katarzyna Wojan 11.10.2012 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Badań Kultury Artystycznej Trójmiasta dr Barbara Forysiewicz 15.11.2012 Katedra Kulturoznawstwa
Pracownia Badań nad Przestrzeniami Nowoczesności dr Katarzyna Szalewska 15.11.2012 Instytut Filologii Polskiej
dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 13.12.2012 Instytut Filologii Germańskiej
Pracownia Schulzowska prof. dr hab. Stanisław Rosiek 13.12.2012 Instytut Filologii Polskiej
Pracowni Komunikacji Międzykulturowej i Neurolingwistyki
dr Magdalena Bielenia-Grajewska
13.12.2012
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze dr hab. Marion Brandt, prof. nadzw. 10.01.2013 Instytut Filologii Germańskiej
Gedaniana. Pracownia Badań nad Literackimi, Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska na Przestrzeni Wieków
dr Izabela Olszewska
7.03.2013
Instytut Filologii Germańskiej
Zespół Badań nad Szkocką Literatura i Kulturą prof. dr hab. David Malcolm 7.03.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Tłumaczeniami Literatury Dawnej prof. dr hab. Artur Blaim 7.03.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań Literatury i Kultury Farerskiej, Grenlandzkiej i Saamskiej dr hab. Jorgen Veisland, prof. nadzw. 7.03.2013
Katedra Skandynawistyki
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
Pracownia Badań nad Historią Kobiet prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska 4.04.2013 Instytut Filologii Polskiej

Pracownia Badań nad Twórczością Bolesława Prusa

dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska 9.05.2013 Instytut Filologii Polskiej
Pracowania Badań nad Potocznym Językiem Rosyjskim dr Żanna Sładkiewicz 9.05.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską dr Liliana Kalita 6.06.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Języka Fińskiego dr Katarzyna Wojan 6.06.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Hermeneutyki Przekładu dr hab. Wojciech Kubiński, prof. nadzw. 6.06.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Grecką Prozą Historyczną i Literaturą Fachową dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw. 11.07.2013 Katedra Filologii Klasycznej
Zespół Badań nad Twórczością Samuela Becketta (Beckett Research Group in Gdańsk) dr hab. Tomasz Wiśniewski 11.07.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Literatury Etnogenetycznej dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. nadzw. 11.07.2013 Instytut Filologii Polskiej
Pracowni Dydaktyki Przekładu Specjalistycznego

dr Justyna Giczela-Pastwa

12.09.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka dr Joanna Mampe 7.11.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Badań Nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych dr Joanna Mampe 5.12.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Literackie Trójmiasto. Pracownia Badań nad Literacką Obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu Od Początku XX wieku do Współczesności dr Janusz Mosakowski 9.01.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Leksykografii i Normalizacji Językowej
dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. nadzw.
9.01.2014 Katedra Slawistyki

Pracownia Badań nad Komunikowaniem Politycznym

dr Urszula Patocka-Sigłowy 8.05.3014 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym dr hab. Alicja Pstyga, prof. nadzw. 5.06.3014 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zespół Badań nad Motywami Baśniowymi w Kinie dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw. 5.06.3014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego dr Zbyszek Dymarski 10.07.2014 Katedra Kulturoznawstwa
Pracownia Badań nad Kinematografiami Narodowymi
mgr Paweł Biliński
mgr Marta Maciejewska
10.07.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań Nad Filmowymi, Telewizyjnymi i Komiksowymi Adaptacjami Literatury mgr Magdalena Zelent 10.07.2014 Katedra Kulturoznawstwa
Pracowania Badań Nad Biblią w Litearturze Polskiej i Polskim Filmie dr hab. Edward Jakiel, prof. nadzw. 10.07.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań Nad Mediami dr Jolanta Laskowska 4.12.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Krytyki Artystycznej prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski 5.11.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań Interdyscyplinarnych nad Językiem, Literaturą i Kulturą Słowian Południowych

dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, prof. nadzw.

2015 Katedra Slawistyki

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej

dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. nadzw. 3.12.2015 Katedra Skandynawistyki
Pracownia Badań Produkcyjnych i Nowej Historii Kina mgr Grzegorz Fortuna 14.01.2016 Katedra Wiedzy o Filmie i Kuturze Audiowizualnej
Pracownia Badań Dramatu i Teatru Skandynawskiego
dr hab. Maria Sibińska, prof. nadzw.
06.2016
Instytut Skandynawistyki
Pracownia Studiów Latynoamerykańskich dr Nora Orłowska 11.05.2017 Instytut Filologii Romańskiej
Pracownia Badań nad Tematyką Żydowską w Literaturze i Kulturze dr hab. Izabela Morska, prof. nadzw. 11.05.2017 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Inskrypcjami Greckimi i Łacińskimi dr Grzegorz Kotłowski 7.12.2017 Katedra Filologii Klasycznej
Pracownia Badań Interdyscyplinarnych Europy Nordycko-bałtyckiej i Arktyki dr hab. Kazimierz Musiał, prof. nadzw. 7.12.2017 Instytut Skandynawistyki
Pracownia Badań nad Oświeceniem i Rewolucją Francuską dr hab. Marek Mosakowski, prof. nadzw 11.01.2018 Instytut Filologii Romańskiej
Pracownia Tłumaczeń Pedagogicznych i Dydaktyki Przekładu dr Jolanta Hinc 11.01.2018 Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
Pracownia Pośród Nas. Spotkania z Twórcami Pomorskimi i Gdańskimi dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw. 11.01.2018
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Dialog-Kultura-Interakcja-Narracja dr Magdalena Grabowska 11.01.2018 Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
Pracownia Badań nad Niemiecką Literaturą Romantyczną Jej Źródłami i Recepcją dr hab. Agnieszka Haas, prof. nadzw. 17.04.2018 Instytut Filologii Germańskiej
Pracownia Edukacji Filmowej i Filmoterapii dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw 27.06.2018 Instytut Badań nad Kulturą
Pracownia Neurologopedyczna dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray 11.10.2018 Katedra Logopedii
Pracownia Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego dr hab. Aneta Lewińska, prof. nadzw. 11.10.2018 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań nad Kształtem Uniwersytetu, Perspektywami Nauki i Dydaktyki Akademickiej prof. dr hab. Ewa Graczyk 6.12.2018 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia (Interdyscyplinarnych) Badań Językoznawczych dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. nadzw. 31.01.2019 Katedra Logopedii
Pracownia Intedryscyplinarnych Badań nad Barwą dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. nadzw. 31.01.2019 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Klub Sztucznej Inteligencji dr Joanna Redzimska 21.03.2019 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Interdyscyplinarna Pracownia Analizy i Przetwarzania Mowy dr hab. Tomasz Ciszewski 4.07.2016 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Border Seminar/ Pracownia Badań nad Granicami dr Grzegorz Welizarowicz 12.09.2019 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Języka i Komunikacji Społecznej dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska 12.09.2019 Instytut Filologii Polskiej

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 13.09.2019 r., 9:34
Data publikacji: pon., 05.12.2011 r., 0:00